28 sep 2010

interpellaties van Wouter De Vriendt tijdens de gemeenteraad van sept..2010

hierbij de interpellaties van de groen! fractie tijdens de GR.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.