Actueel

Het dossier van de fuifzaal in Hangaar 1 hoeft wellicht niet meer toegelicht te worden. Groen trok al vaak aan de alarmbel. De problematiek sleept namelijk al jaren aan en deze is ook tweeledig. Enerzijds is er het gradueel verval van het gebouw in haar geheel, wat maakt dat de veiligheid steeds moeilijker te vrijwaren valt. In juli nam het schepencollege na ontvangst van het...

 

Groen Oostende ijverde in 2013 al voor het stopzetten van de kermisattractie met pony’s. De reden is dat we niet willen dat pony’s urenlang rondjes moeten draaien op een lawaaierige kermis, ter vermaak van de mens en dat we vinden dat dit een vorm van dierenslavernij is. (15-08-2016 foto: gaia.be)

We stellen nu vast dat het College van burgemeester en schepenen op 4 juli...

 

Op de raad van dinsdag 28/6/16 antwoordde OCMW–voorzitter Vanessa Vens op de vragen van OCMW-raadslid Bert Peirsegaele (Groen) over de 1-euro maaltijden in Oostende.

Het SHO werkt voor de realisatie van de 1-euro maaltijden sinds 1 maart 2016 samen met het CKG het Kapoentje in de Brabantstraat. Het is bedoeling om ook in De Antenne (de sociale kruidenier van SHO) de 1...

Op 17 september 2008 werd in aanwezigheid van minister-president Kris Peeters het ontwerpplan voor de kustzone van de Oostendse Oosteroever voorgesteld.
Vandaag, bijna 8 jaar later is in de Oosteroeverduinen nog steeds weinig concreets vast te stellen inzake natuurinrichting en behoud en het onderhoud van het aanwezige maritieme & militaire erfgoed. (Foto HH - De...


Groen Oostende wil niet dat het stadsbestuur haar plannen doorzet om van het beschermde Krekengebied een recreatiegebied te maken met een betonnen fietspad, uitkijkpontons en picknicktafels. De Groen-fractie vindt immers dat de Oostendenaar nu al perfect kan genieten van het natuurgebied en dat het huidige Groen Lint-traject een voldoend alternatief vormt om dit krekengebied te...

 

Het college van Burgemeester en Schepenen keurde onlangs de organisatie van een openbare procedure voor een marktbevraging goed. Deze heeft betrekking op de verkoop van de Koninklijke Gaanderijen en het Thermae Palace. De stad Oostende en de Vlaamse overheid zijn samen eigenaar van het Thermae Palace hotel (inclusief de parkings) en de Koninklijke Gaanderijen (exclusief...

 

Tot tweemaal toe, beste schepen, heeft u in deze gemeenteraad gezegd dat het jeugdhuis OHK de huidige gebouwen zal verlaten, maar dat dat geen probleem was want er was een alternatief in De Kim. In januari van vorig jaar kwam u er zelfs samen met het bestuur mee in de krant.

 

Omdat ik toch wat bezorgdheden opving besliste ik om een schriftelijke vraag in te...

We hebben met onze fractie door de jaren heen reeds meermaals geïnterpelleerd over Hotel du Louvre, het erfgoedgebouw in de Karel Janssenslaan. En we blijven dit doen, zolang er geen oplossing komt voor dit gebouw dat met medeweten en impliciete steun van het stadsbestuur is uitgegroeid tot een stadskanker, zoals schepen Claeys het zo treffend verwoordt.

 

Midden...Recent zagen we opnieuw 4 zaken sluiten in de Langestraat, de eigenaar gaf aan dat hier geen nieuwe horecapanden zouden komen en deed straffe uitspraken over het uitgaansleven in Oostende, dat om zeep zou zijn. Zonder standpunt in te nemen in deze specifieke zaak, legt de man de vinger op de wonde: onze uitgaansbuurt blijft inkrimpen en geen haan binnen het stadsbestuur dat...


Dit staat vandaag zeer mager onderbouwd op de agenda, samen met de goedkeuring van een huishoudelijk reglement voor de BMX-piste op de Schorre en we wensen toch wat verduidelijking.

 

Deze piste wordt nu reeds voor het achtste jaar in gebruik genomen door de vzw OstendBMXclub. Deze vzw heeft vorige maandag te horen gekregen van de schepen dat hun contract met de...

Pagina's