Actueel


De verwachtingen waren hoog gespannen. Maar de hervorming van het parkeerbeleid is uitgedraaid op een sisser van formaat.

Er zijn zeker positieve punten: het parkeertarief per minuut, de goedkopere nachttarieven in de ondergrondse parkings, en de opstart van een eigen Oostends parkeerbedrijf zij het dat deze bevoegdheden voorlopig zeer beperkt blijven.

Meer...

VOKA heeft alle politieke partijen in Oostende een charter voor de luchthaven voorgelegd, met de vraag dit ondergetekend terug te bezorgen. Op woensdag 19 april werd de vertrekhal plechtig ingehuldigd en het charter voorgesteld. Hieronder kan u het antwoord van Groen lezen dat door ons aan VOKA werd bezorgd.

 

Geachte,

Dank voor uw bericht.

Zoals...

Het mobiliteitsplan vertrekt van mooie uitgangspunten: meer duurzame verplaatsingen, verkeersleefbaarheid verhogen, straten aangenamer maken door herinrichting, enz. Maar het mobiliteitsplan maakt haar eigen beloftes niet waar en blijft te veel hangen in de ouderwetse recepten.

 

Fietsers

 

Het mobiliteitsplan is veel te vaag als...Op 14 mei 2012 kapseisde de O.33 Marbi tijdens herstellingswerken op de Slipway. Sindsdien is de scheepswerf onbruikbaar. De scheepswerf is eigendom van het Vlaams gewest maar de uitbating ervan werd lang geleden al overgedragen naar de Stad Oostende. Dit beschermde erfgoed is sindsdien aan het verkommeren en restauratiewerken zijn broodnodig, toch schuift de Stad Oostende alle...

In januari 2016 werden de plannen voor het nieuwe zwembad voorgesteld, na een jarenlang proces. Het stadsbestuur koos voor de site Vercaemerschool en gaf in één beweging mee dat de huidige infrastructuur aan de Drie Gapers zou worden afgebroken. De argumenten die aangehaald worden zijn dat het gebouw onderhevig is aan betonrot, de renovatiekost zou de pan uit-swingen.

 

Op...

Op de nieuwjaarsreceptie van Groen Oostende werd een Groene Pluim uitgereikt aan
Roos De Venter, Willy Lefevere en Michaël Deryckere. Een Groene Pluim kan gewonnen
worden door Oostendenaars die zich dagelijks vrijwillig en onvermoeibaar inzetten voor
de stad en haar inwoners. Groen Oostende zette de winnaars uitgebreid in de bloemen.

Roos De Venter...


Joggers die tijdens hun loopronde afval oprapen, het is een recent fenomeen dat we alleen maar kunnen toejuichen. Zo mag de regio Oostende trots zijn op de “Proper Strand Lopers”, een groep sportievelingen die elkaar aanmoedigt om op het strand afval op te rapen en foto’s deelt op sociale media. Groen wil dat soort geëngageerd vrijwilligerswerk ten volle ondersteunen en stelt...


OCMW-raadslid Bert Peirsegaele stelde op de laatste OCMW-raad voor om een gemeentelijke mantelzorgpremie in het leven te roepen. De meerderheid stemde het voorstel weg. “We vallen van onze stoel. We hadden altijd gedacht dat deze meerderheid de mantelzorgers beter wilde steunen”, aldus Peirsegaele.  (26-10-2016)

In Vlaanderen bestaat er een behoorlijk draagvlak voor...

Bij de start van het nieuwe schooljaar wil Groen de aandacht vestigen op de groep jongeren die dit schooljaar niet zal afmaken en zo ongekwalificeerd zal uitstromen uit ons onderwijssysteem. Er is een rechtstreekse link tussen jongeren die vroegtijdig uitstromen en armoede. Vanuit de stad is na een uitgebreide onderzoeksfase dit jaar een werkgroep opgestart om de...

Een nieuw huishoudelijk reglement voor de werking van de Oostendse gemeenteraad stond plotseling op de agenda van de vorige gemeenteraad. Groen ging niet akkoord met de werkwijze van gemeenteraadsvoorzitter Bart Tommelein (OpenVLD) en protesteerde tegen zijn eigengereide manier van werken. Hier lees je onze tussenkomst. Onze constructieve kritiek heeft...

Pagina's