ActueelRecent zagen we opnieuw 4 zaken sluiten in de Langestraat, de eigenaar gaf aan dat hier geen nieuwe horecapanden zouden komen en deed straffe uitspraken over het uitgaansleven in Oostende, dat om zeep zou zijn. Zonder standpunt in te nemen in deze specifieke zaak, legt de man de vinger op de wonde: onze uitgaansbuurt blijft inkrimpen en geen haan binnen het stadsbestuur dat...


Dit staat vandaag zeer mager onderbouwd op de agenda, samen met de goedkeuring van een huishoudelijk reglement voor de BMX-piste op de Schorre en we wensen toch wat verduidelijking.

 

Deze piste wordt nu reeds voor het achtste jaar in gebruik genomen door de vzw OstendBMXclub. Deze vzw heeft vorige maandag te horen gekregen van de schepen dat hun contract met de...


Oostende vraagt een vrijstelling aan voor het aanvragen van advies aan de gewestelijke ambtenaar in de procedures tot ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring. Een korte bedenking; de motivatie voor het vragen van deze vrijstelling is er één van tijdswinst. Dat is zeker te begrijpen, maar we willen dit criterium niet helemaal los zien van een ander opvallend feit...

 

In persartikels die vorige donderdag verschenen, wordt melding gemaakt van een pleidooi van architecten om het zwembadgebouw niet af te breken, maar te herbestemmen. Dit vooral naar aanleiding van enkele experten in het vakgebied die hun stem lieten horen via diverse media en in de gespecialiseerde vakpers. Ondertussen is er ook reeds een petitie opgestart die op korte tijd door...


Op deze erfgoeddag 2016 zit het dossier Hotel du Louvre, het erfgoedgebouw in de Karel Janssenslaan, op een historisch dieptepunt. Het stadsbestuur werd in september teruggefloten na haar beslissing om een sloopvergunning aan de eigenaar uit te reiken. Het dossier zat muurvast en de Stad in een heel oncomfortabele positie. De eigenaar bood recent zelf een oplossing door de lopende...

Op 22 april wordt een overleg gepland met alle fractieleiders over een nieuw huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad. Dat overleg is dringend nodig en Groen zal een reeks voorstellen op tafel leggen om de lokale democratie in Oostende te versterken. “Het verloop van de Oostendse gemeenteraad is is woeliger dan ooit. Er zijn te vaak incidenten over de procedure. Dat moet...


De goedkeuring werd ons door burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) gevraagd in de gemeenteraad van 21 maart 2016 voor de uitbetaling van 595,000.00 euro voorschot van de financiële middelen 2016 voor het Economisch Huis Oostende. Hierop ben ik tussengekomen namens Groen. De kern van mijn tussenkomst:

 

“We onthouden ons omdat de economische resultaten slecht...

In de Zeewacht van vrijdag 11 maart poneert N-VA-raadslid Brysse dat leefloners moeten geschorst worden als zij de Nederlandse les brossen. Niet alleen de meerderheidspartijen hebben dit weggestemd ook Groen-raadslid Bert Peirsegaele heeft dit weggestemd.

Waarom?

Op de OCMW-raad van januari werd een duidelijk reglement gestemd: leefloners die...

 

Het stadsbestuur heeft beslist om een nieuw zwembad te bouwen op de locatie van de site Vercamerschool. Groen heeft zich reeds in de gemeenteraad voorzichtig positief opgesteld voor deze locatie maar we blijven een kritische houding behouden, ook na inzage van de documenten die ondertussen werden vrijgegeven.

De nieuwe locatie heeft heel wat pluspunten, maar ook een...

 

In deze evaluatie zien we dat het sociaal verhuurkantoor er opnieuw cijfermatig op vooruit gaat. Dit ligt in de lijn van wat de schepen al sinds het overhevelen van het SVK naar de Stad vooropstelt als groeipad. Op zich is dit zeker positief; Groen is al altijd pleitbezorger geweest van een breder, goed draaiend en efficiënt sociaal verhuurkantoor, dat complementair is op de...

Pagina's