Actueel


Reeds in oktober hebben we in deze gemeenteraad grote vraagtekens geplaatst bij de aanpassingen die toen voorgesteld werden, en meer specifiek bij het criterium van de lokale binding. We hebben toen al onze bezorgdheid geuit over het feit dat dit potentieel zou kunnen leiden tot officieuze, niet-geregistreerde langere wachttijden, omdat mensen eerst een jaar zullen wachten alvorens...

Onze fractie vraagt het stadsbestuur om het voortouw te nemen  in het evenement Earth Hour en het licht te doven  aan beeldbepalende gebouwen en monumenten om zo een krachtig politiek signaal te geven in de problematiek van klimaatverandering en co2-uitstoot. Earth Hour 2016  vindt plaats op zaterdag 19 maart 2016 tussen 20.30 en 21.30 ’s avonds.
Earth Hour is een...

Het schepencollege heeft op 15 februari 2016 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht voor de milieuvergunning nodig voor de uitbating van een crematorium.
Opletten, want crematorium komt midden in natuurgebied.
De site van het crematorium ligt in een bosgebied, bestemd voor de aanplanting van het stadsrandbos. De site ligt ook dichtbij het kerkengebied en de...


Fietsers die komen van de Koningin Astridlaan richting stadscentrum, kunnen niet afslaan in de Sportstraat. Het stuk tot aan de Wellingtonstraat is een eenrichtingsstraat zonder toegang voor fietsers. Dat is een oud zeer, want fietsers moeten dan doorrijden tot de Koninginnelaan. Veel fietsers slaan toch de Sportstraat in of rijden op het voetpad.

Zowat elke Oostendenaar...


Er is opnieuw een programmapunt van Groen Oostende gerealiseerd: de sociale kruidenier. Opeenvolgend zijn onze OCMW-raadsleden Kristof Cornelis en Bert Peirsegaele hier steeds voor blijven ijveren. Solidair Oostende zet een stap vooruit! Nu nog de uitvoeringsbesluiten goed opvolgen, want deze zijn enorm belangrijk voor kwetsbare mensen.
Groen wenst de aangestelde coördinator...


“Organisatoren laten een rommeltje achter als ze op het strand iets organiseren. Er is nochtans voor elk event een overleg waarbij afspraken gemaakt worden, maar de opvolging daarvan gebeurt niet zoals het hoort”, zegt gemeenteraadslid Sofie Cloet. “Er wordt op het strand van Oostende wekelijks twintig ton afval opgehaald, na grote events is dat meer”, zegt Wouter De Vriendt.
...

Bekijk hier de interpellaties van onze gemeenteraadsleden:

Wouter De Vriendt over de Vlaamse Visveiling, de fietsverbinding naar de Opex en de oprichting van de vzw Eigen Kweek Oostende.
Sofie Cloet over de Rock Strangers.
Natacha Waldmann over het nieuwe zwembad en lokalen voor Oostendse verenigingen.

 

 

De sculpturen de Rock Strangers blijven het publieke debat beroeren. De Rock Strangers bevinden zich duidelijk in slechte staat. Behalve roestvorming, is ook de verflaag hier en daar op grote oppervlaktes aan het verdwijnen. Ook is er op grootschalige wijze graffiti aangebracht, terwijl bij aanvang werd gesteld dat de sculpturen graffiti-bestendig waren. Donderdag 19 september 2015...In de pers (DZW 8/01/2015) werd een forum geboden aan een aantal verenigingen die zich zorgen maken betreffende het tekort aan lokalen voor hun activiteiten. Door de verkoop en herbestemming van diverse gebouwen in eigendom van de stad komen heel wat verenigingen op straat te staan, onder andere dus een frisbeeclub, Habbekrats - dat toch wel zeer waardevol werk verricht in het...

Pagina's