Actueel


Na jarenlang aanslepen gooit het stadsbestuur vandaag opnieuw drastisch het roer om in het zwembaddossier en kiest voor een nieuwbouw op een andere locatie. Gemeenteraadslid Natacha Waldmann: “Groen heeft zich steeds neutraal opgesteld in de discussie rond het zwembad en vertrouwen gesteld in het oordeel van de experten ter zake, maar wij zijn verontwaardigd over het bochtenwerk en...


De oorspronkelijke concessie voor de uitbating van de horeca-zaak in de Venetiaanse gaanderijen loopt van 1 januari 2006 tot 31 december 2015. Maw een duur van 9 jaar.

Deze moet dus verlengd worden. Het voorstel is nu om te gaan naar een termijn van 11 jaar, dus tot eind 2026. De huidige concessionaris krijgt bovendien nog eens eenmalig het recht om te verlengen met nog eens...

Voor het zwembad wordt 2016 een planningsjaar. Dat staat letterlijk te lezen in de toelichtende beleidsnota, blz. 17. Dat is onaanvaardbaar. Het zwembad brokkelt af. In 2016 moet er véél meer gebeuren dan enkel “plannen”.

Ook een ander kroonjuweel in Oostende wordt in 2016 aan haar lot overgelaten: de Koninklijke Gaanderijen. Opnieuw wordt niet met...


Onze stad moet aantrekkelijk worden voor jonge mensen, gezinnen en actieve mensen. Voor Groen is dat een strategische doelstelling en moeten alle acties daartegen afgewogen worden. Een “gezinnentoets” dus.

Oostende is er niet in geslaagd de trend om te draaien. Het aantal jonge inwoners (0-19 jaar) blijft dalen t.o.v. 2005: van factor 100 naar 97,1. Terwijl het gemiddelde in...

We hebben bij de budgetbesprekingen al vaak gesproken over de oplopende schulden van de Stad Oostende. Over het investeringsniveau. Over de creatie van nieuwe AG’s met elk een eigen schuldpositie. Dat is nu allemaal van de baan. Want er is een kip met het gouden ei gevonden: de verkoop van toekomstige opbrengsten van onze aandelen in Eandis Assets. Op de persvoorstelling van het budget werd...

Beste schepen, ik wil er gerust voor uitkomen: ik was verwachtingsvol toen ik de documenten ter voorbereiding van deze gemeenteraad in handen kreeg. De ambities in het bestuursakkoord op vlak van Jeugd zijn niet gering, en in de loop van het jaar hebben we u reeds een aantal vragen gesteld. Over de fuifzalen, de jeugdhuizen, het oude voorstel van Jong Groen om een JOC te openen in de stad…...

Eerst en vooral willen we graag aanstippen dat we heel wat positieve elementen terugvinden in het woonbeleid van de schepen. De doelstellingen zijn ambitieus, de vorderingen worden minutieus bijgehouden, er worden concrete acties voorgesteld en uitgevoerd. Op papier zien we heel wat verschuivingen gebeuren in de goede richting.

 

We stellen ons echter wel een aantal vragen...

Een van de operationele doelstellingen in het meerjarenplan luidt als volgt “De stad Oostende verhoogt de kansen op tewerkstelling voor alle kansengroepen binnen en buiten het Stadsbestuur” Als beoogde resultaten wordt het volgende vermeld

  • het personeelsbestand van het Stadsbestuur is een weerspiegeling van de Oostendse bevolking
  • De stad Oostende vervult een...


Ik durf vaststellen dat onze hoop voor betere dagen voor het Economisch Huis langzaam aan een realiteit wordt want enkele positieve bewegingen zijn de laatste maanden op te merken. Zo werd een doorlichting van de werking van de vzw doorgevoerd in 2015 na herhaaldelijke vraag van Groen sinds 2013. Vervolgens werd op dinsdag 25/08/2015 een nieuwe vorm van de raad van bestuur met...

​In de OCMW raadszitting van 17 november heeft raadslid voor Groen, Bert Peirsegaele een algemene analyse gemaakt van het budget. Hij heeft zich bij het stemmen onthouden. Hier in de Gemeenteraad gaan wij ons ook onthouden bij de stemming. Bij deze vragen wij dan ook formeel de stemming.

 

1.1 Uitstelgedrag aanpak kansarmoede in Oostende

...

Pagina's