Actueel

“Dat schepen Tom Germonpré (sp.a) bevoegd voor het minderhedenbeleid tegen zijn eigen beleid spreekt vindt Groen onaanvaardbaar. "Wij vinden het zorgwekkend dat het stadsbestuur ook niet op dezelfde lijn zit met de professionele organisaties die uw beleid ondersteunen, waaronder de FMDO" meent Collins Nweke in een schriftelijke tussenkomst in de gemeenteraad van 23 oktober 2015 .
 ...

We vinden het positief dat de stad werk heeft gemaakt van een toewijzingsreglement voor de verhuur van sociale woningen en dat ze zich hierbij ook heeft laten bijstaan door een uitgebreide werkgroep van deskundigen. Dat heeft er volgens ons ook toe bijgedragen dat het doelgroepenbeleid zeer goed uitgewerkt is en op maat gesneden van mensen die omwille van verschillende factoren...

Dit punt roept bij ons toch wat vragen op, gezien het gaat om een dadingsovereenkomst waarbij de Stad 40.000 euro schadevergoeding dient te betalen aan een privé-onderneming voor het niet naleven van een contract.

Waar gaat het over? Kinderdagverblijf Wiegelied kreeg in 2010 een goedkeuring door Kind en gezin om uit te breiden met 12 plaatsen, naar aanleiding waarvan er...

Met het vangen en afmaken van dieren, los je het probleem niet op. Het is zo goed als onmogelijk om alle katten te vangen. De enkele overgebleven dieren planten zich na zo'n afmaak-actie weer voort. Bovendien worden de vrijgekomen plaatsen bijna altijd door nieuwe zwerfkatten ingenomen. Na 5 tot 10 maanden heeft de kattenpopulatie zich meestal weer tot tweederde hersteld. Er is een veel...

In augustus jl. kaartten wij na een schrijftelijke vraag het probleem van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten in Oostende aan. De komst van het project “Start to Success” vinden wij dan ook zeer positief. Het voorgestelde reglement stedelijke databank heeft onze goedkeuring.

Daarenboven kan dit initiatief onze stad versterken op enkele belangrijke speerpunten van...


Mensen die lang in armoede leven krijgen niet enkel af te rekenen  met materiële tekorten maar lopen ook geestelijke kwetsuren op. De professionelen kunnen binnen hun tijdsbestek deze mentale opvang niet doen of dit zou het sociaal huis teveel kosten.

Toch leert de nabijheid bij heel veel arme mensen dat een dergelijk emotioneel klankbord noodzakelijk is om toch wat rust te...

In het belang van onze kinderen en kleinkinderen moeten we zorg dragen voor het leefmilieu. “Een schoon leefmilieu is goed voor ons allemaal. Klimaatopwarming leidt tot een stijging van de zeespiegel en migratiestromen. Dat vermijden vereist een visie op lange termijn en daadkrachtige politiek. Ook van het bestuur in Oostende”, zeggen fractieleider Wouter De Vriendt en...

Al sinds de eerste ideeën gelanceerd werden over de renovatie van het oude postgebouw tot cultuurcentrum, werd er nagedacht over een totaalconcept voor die buurt. Na enkele jaren was er ook een concreet plan: een verkeersvrij plein voor het CC zou gerealiseerd worden. Twee jaar nadat deze plannen in de wijkraad Centrum werden besproken is er echter nog steeds niets gebeurd...

Iemand die afspraken met het Vlaams Belang heeft gemaakt om persoonlijk meer mandaten binnen te rijven, wordt vandaag schepen in Oostende. Het is een zwarte dag voor onze democratie. Groen tilt hier bijzonder zwaar aan. Wat CD&V hier doet, is niet uit te leggen. En coalitiepartners SP.A en OpenVLD vinden daar blijkbaar geen graten in. Ter herinnering: het Vlaams Belang is een...


Op de gemeenteraad wordt het nieuwe gemeentelijke uitvoeringsplan voor de wijk Hazegras voorlopig vastgesteld. Groen legt het dossier voor, en wijst op enkele pijnpunten en de kritische adviezen van de verschillende instanties. We vragen aan schepen Kurt Claeys een bijsturing.

 

“Gezien de slechte reputatie van Oostende op het vlak van bouwbeleid en de bouwwoede van...

Pagina's