Actueel

Er waren deze week berichten te lezen in de pers over een nakende nieuwe ferryverbinding vanuit Oostende.

Groen is absoluut voorstander van een nieuwe ferryverbinding en wij vragen dat alles op alles wordt gezet. De Oostendse haven is een slapende haven. Ze moet dringend wakker worden geschud, want ze heeft zoveel meer potentieel dan wat er nu uitkomt. Een nieuwe ferrylijn is in dat...


De werking van het EHO (Economisch Huis Oostende) is lang een punt van discussie. Zo gaf Groen al aan in de Gemeenteraad van juni 2013 dat de realisaties van de vzw ondermaats waren. In augustus 2014 meldden wij dat er nog veel vraagtekens waren rond de efficiëntie van de werking van de vzw. Wij geloven echter nog steeds in een positief verhaal voor het Economisch Huis, al is er nog...

Een nette stad heeft nood aan betere vuilniszakken. 8 maanden geleden drong Groen hierop aan in de Oostendse gemeenteraad. En we zullen dat blijven doen, ook nu er nog maar eens beterschap beloofd wordt. Op ons kan u rekenen.

Al maanden veroorzaakt de slechte kwaliteit van de huisvuilniszakken heel wat wrevel. Zo haalde de Facebookpagina ‘we willen deftige huisvuilzakken’ al meer...


Na een schriftelijke vraag van Groen heeft het stadsbestuur een onvergunde, gemotoriseerde mini-truck van het Oostendse strand gehaald.
 

‘Ravottende kinderen op het strand moeten voortaan niet meer opletten voor die mini-truck. Het is een opluchting en een kwestie van gezond verstand dat deze vorm van onnodige milieuvervuiling van het...

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten tasten de kwaliteit van de omgeving aan. Gebouwen laten leegstaan terwijl er een grote vraag is naar bedrijfsruimte, betekent dat er onnodig onbebouwde ruimte wordt aangesneden en dat terwijl open ruimte schaars is. De aanpak van dit probleem vereist een doordachte visie. Uit antwoord van het stadsbestuur op een schriftelijke vraag...

Op 6 augustus 2015 werd bekend dat de provincie een sloopvergunning van de stad Oostende voor het erfgoedgebouw Hotel du Louvre in de Karel Janssenslaan heeft bekrachtigd, dit tegen het advies van de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar in. Groen Oostende volgt het dossier al jaren op de voet op en reageert ontzet.

“Dit is niet te begrijpen, de opmerkingen in het advies van de...

De Raad van Bestuur van de Haven Oostende besliste op haar zitting van 1 juli tot de oprichting van een Intern Audit Comité voor de Haven Oostende.
Dit Intern Audit Comité zal een belangrijke rol spelen in de strategische keuzes van de Haven Oostende en bestaat uit 4 leden:
Johan Vande Lanotte (Voorzitter Haven Oostende), Eddy Pannecoucke (Bestuurder-Directeur Haven...

Groen Oostende blijft aandringen op meer inspanningen om bijkomende kinderopvang te creëren. De inhaalbeweging die Oostende moet maken blijft tot op vandaag achterwege. Wouter De Vriendt vestigde in de voorbije gemeenteraad nogmaals de aandacht op het tekort aan opvangplaatsen en moest tot zijn spijt vaststellen dat de tevredenheid over de bestaande kinderopvang aan het dalen is. Hoog tijd...

Wat hier voorligt in het ontwerp van subsidie-overeenkomst voor KVO, is voor Groen een zeer moeilijk gegeven. Enkele maanden geleden werd de erfpachtovereenkomst voor de gronden waar het stadion op staat op deze gemeenteraad goedgekeurd. Hoewel we toen ook nog een aantal opmerkingen hadden, leek het ons een overeenkomst die toen in het belang van de stad was. Door een erfpacht te...

Groen voelt zich gesterkt door het negatief advies van de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar over de sloop van het Hotel du Louvre, waarvoor het stadsbestuur een vergunning heeft uitgereikt. Het voorstel is om de sloopvergunning te weigeren en zo in te gaan op het beroep dat door de buren van Hotel du Louvre werd aangetekend. Dit ligt in lijn met de eerdere tussenkomsten van Groen in de...

Pagina's