Actueel

In augustus jl. kaartten wij na een schrijftelijke vraag het probleem van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten in Oostende aan. De komst van het project “Start to Success” vinden wij dan ook zeer positief. Het voorgestelde reglement stedelijke databank heeft onze goedkeuring.

Daarenboven kan dit initiatief onze stad versterken op enkele belangrijke speerpunten van...


Mensen die lang in armoede leven krijgen niet enkel af te rekenen  met materiële tekorten maar lopen ook geestelijke kwetsuren op. De professionelen kunnen binnen hun tijdsbestek deze mentale opvang niet doen of dit zou het sociaal huis teveel kosten.

Toch leert de nabijheid bij heel veel arme mensen dat een dergelijk emotioneel klankbord noodzakelijk is om toch wat rust te...

In het belang van onze kinderen en kleinkinderen moeten we zorg dragen voor het leefmilieu. “Een schoon leefmilieu is goed voor ons allemaal. Klimaatopwarming leidt tot een stijging van de zeespiegel en migratiestromen. Dat vermijden vereist een visie op lange termijn en daadkrachtige politiek. Ook van het bestuur in Oostende”, zeggen fractieleider Wouter De Vriendt en...

Al sinds de eerste ideeën gelanceerd werden over de renovatie van het oude postgebouw tot cultuurcentrum, werd er nagedacht over een totaalconcept voor die buurt. Na enkele jaren was er ook een concreet plan: een verkeersvrij plein voor het CC zou gerealiseerd worden. Twee jaar nadat deze plannen in de wijkraad Centrum werden besproken is er echter nog steeds niets gebeurd...

Iemand die afspraken met het Vlaams Belang heeft gemaakt om persoonlijk meer mandaten binnen te rijven, wordt vandaag schepen in Oostende. Het is een zwarte dag voor onze democratie. Groen tilt hier bijzonder zwaar aan. Wat CD&V hier doet, is niet uit te leggen. En coalitiepartners SP.A en OpenVLD vinden daar blijkbaar geen graten in. Ter herinnering: het Vlaams Belang is een...


Op de gemeenteraad wordt het nieuwe gemeentelijke uitvoeringsplan voor de wijk Hazegras voorlopig vastgesteld. Groen legt het dossier voor, en wijst op enkele pijnpunten en de kritische adviezen van de verschillende instanties. We vragen aan schepen Kurt Claeys een bijsturing.

 

“Gezien de slechte reputatie van Oostende op het vlak van bouwbeleid en de bouwwoede van...

We vieren vandaag een verjaardag, en wat voor één. Deze week is het exact 10 jaar geleden, op de gemeenteraad van september 2005, dat de figuurlijke eerste steen werd gelegd van het dossier Hotel du Louvre. Tien jaar geleden ook dat dit dossier de druppel was die de emmer deed overlopen wat betreft het gebrek aan visie in ons bouwbeleid. Oostendenaars pikten het niet meer, dat hun mooie stad...

Om de bouwwoede aan hun kust te stoppen gaan Belgen de strijd aan met „het kleffe netwerk van vastgoed en politiek”. Hotel du Louvre moet gered worden. (Bron & foto: NRC Handelsblad)

Het is hier Palermo aan de Noordzee ”, mompelt een man. Hij mengt zich in een felle discussie voor het voormalige Hotel du Louvre in de Vlaamse badplaats Oostende. Tegen de monumentale...

Ik wil namens de Groen fractie burgemeester Jean Vandecasteele bedanken voor zijn jarenlange inzet als burgemeester. Persoonlijk, als gemeenteraadslid, heb ik u 8 jaar meegemaakt als burgemeester. We hadden onze meningsverschillen, soms heel hevig zelfs, maar ik heb altijd waardering voor u gehad en respect voor uw harde werk en vele jaren dienst. U was een burgervader in de meest...


Het stadsbestuur beslist om een erfpacht te vestigen voor het dierenasiel Blauw Kruis. Wij ondersteunen dit omdat dit  het voortbestaan van het asiel in Oostende verzekert.  Het Blauw Kruis doet al sinds 1950 lovenswaardige inspanningen om  honden en katten die in de steek gelaten op te vangen en zet zich ook actief de strijd tegen de broodfok.

We vragen het stadsbestuur om...

Pagina's