André Baert

19de plaats

André Baert (°1953) is medestichter van Kunstkring De Peperbusse. Zijn expertise ligt vooral in de kunstwereld. Zo was hij de artistieke raadgever bij meer dan driehonderd expo’s. Als voormalig docent, organisator van tentoonstellingen en gids in musea wil hij zich vooral inzetten voor de belangen van de kunstenaar. Meer ruimte om kunst te maken, maar ook om kunst tentoon te stellen zijn voor hem zeer belangrijk.