interpellaties van Wouter De Vriendt tijdens de gemeenteraad . (voor de bijlage van mei 2010 naar beneden scrollen aub)

02 Maart 2010

Gemeenteraad 26 februari 2010 Agendapunt 21: begroting BGBOnthouding, wegens onze algemene kritiek op het bouwbeleid van de Stad, specifiek ook voor de plannen op de vismijnsite.

Agendapunt 24: nieuwe samenwerkingsovereenkomst vzw jong Oostende

Onthouding, gezien de aanhoudende vraagtekens bij de werking van deze vzw. De opmerkingen van de Jeugdraad bij deze nieuwe overeenkomst, tonen aan dat de vzw nog steeds niet beschikt over een sterk draagvlak bij de Oostendse jeugdverenigingen zelf. Dat is bijzonder jammer om te moeten vaststellen, drie jaar na haar oprichting.

De Jeugdraad formuleerde een positief advies, maar gaf drie pertinente opmerkingen:

- Er moet een afbouw komen van de financiële tegemoetkoming, zijnde 5000 euro per jaar, van de Stad Oostende aan de vzw Jong Oostende. Nu bedraagt die 75000 euro per jaar.

- In de bevraging van de niet-georganiseerde jeugd naar aanleiding van het Jeugdwerkbeleidsplan 2010-2013 moet er een vraag opgenomen worden in verband met de opkomst naar de activiteiten van de vzw.

- Er moet meer en betere communicatie over de vzw naar de Oostendse jeugd komen.

Groen! is niet tegen een vzw Jong Oostende, maar dan moet die wel beter werken en over een draagvlak bij de Oostendse jongerenverenigingen beschikken. En dat is blijkbaar nog altijd niet het geval.

Bijkomend agendapunt: vraag tot verhoging fietsvergoeding voor personeel Stad Oostende en OCMWToelichting

Sinds vorig jaar kunnen werknemers een belastingvrije fietsvergoeding voor woon-werkverkeer krijgen van 0,20 euro per kilometer. Een prima mogelijkheid voor de werkgever om milieuvriendelijke mobiliteit aan te moedigen. Werkgevers kunnen zelf beslissen over de hoogte van een eventuele fietsvergoeding. Bij veel besturen bedraagt die 0,15 euro per kilometer, tot voor kort het bedrag dat vrijgesteld was van belastingen en sociale bijdragen. Vorig jaar werd het belastingvrije bedrag echter opgetrokken tot 0,20 euro per kilometer. Ook voor sociale bijdragen wordt de vrijstelling opgetrokken tot 0,20 euro per kilometer: de principiële beslissing is in november 2009 door de ministerraad genomen, het KB moet nog in het Staatsblad gepubliceerd worden.

Voor enkele lokale besturen was dit het signaal om de fietsvergoeding voor het personeel op te trekken tot 0,20 euro per kilometer. Ondertussen hebben ook de Vlaamse regering, de vakbonden en de werkgeversorganisaties een akkoord over deze verhoging bereikt binnen het paritair comité van de sector van de provinciale en lokale overheden (C1). Vlaams minister Geert Bourgeois heeft onlangs een omzendbrief rondgestuurd. De (hogere) fietsvergoeding blijft facultatief: lokale besturen kunnen zelf beslissen of ze die aan hun personeelsleden toekennen of niet.

De vakbonden van het Oostendse personeel zijn vragende partij voor de verhoging, maar het stadsbestuur zou tot nu toe niet op de vraag zijn ingegaan wegens "te duur". Dat vinden wij geen geldig argument.

Voorstel van besluit

DE GEMEENTERAAD,

Gelet op het belang van een voldoende hoge fietsvergoeding om milieuvriendelijke mobiliteit aan te moedigen,

Gelet op de verhoging van het belastingvrije bedrag van 0,15 euro/km tot 0,20 euro/km,

Gelet op het akkoord tussen de Vlaamse regering, de vakbonden en de werkgeversorganisaties,

BESLIST:

Artikel 1

Op het eerstvolgend overlegcomité met het OCMW voor te stellen om de fietsvergoeding voor de fietsende personeelsleden zo snel mogelijk te verhogen naar €0,20 per kilometer.

Artikel 2

Op het eerstvolgende onderhandelingscomité met de vakbonden voor te stellen om de fietsvergoeding voor de fietsende personeelsleden zo snel mogelijk te verhogen naar €0,20 per kilometer.

Artikel 3

Akkoord te gaan om de fietsvergoeding voor het gemeentelijk personeel zo snel mogelijk te verhogen naar € 0,20 per kilometer;

Artikel 4

Te overwegen om in het stadhuis voldoende goed uitgeruste sanitaire ruimtes te voorzien waar fietsende personeelsleden de gelegenheid hebben om een douche te nemen.

Motie passagiersvervoer Oostende-Ramsgate

Een nieuwe samenwerking tussen LD Lines en TransEuropa Ferries voor de ferrydienst Oostende-Ramsgate werd aangekondigd. Vanaf maart zal deze samenwerking uitgevoerd worden. Dit betekent onder andere de terugkeer van de vroegere ferry Prins Filip, die nu herdoopt wordt tot Ostend Spirit.

LD Lines zal het voortouw nemen in de ontwikkeling van het personenvervoer, terwijl TransEuropa Ferries zich zal toeleggen op het vrachtvervoer. Het is de bedoeling dat de vrachttrafiek door deze samenwerking aanzienlijk stijgt. Voor de passagierstrafiek is er ook een mogelijkheid tot een verhoging.

Met de inzet van de vroeger Prins Filip moet het toeristenverkeer Oostende-Ramsgate opnieuw toenemen. Dat is voor onze stad een goede zaak. Maar tot nader order kunnen er enkel passagiers mee in voertuigen. Voetpassagiers of fietsers normaal gezien niet, omdat de infrastructuur daartoe niet voldoet.

Indien ook voetgangers en fietsers de oversteek zouden kunnen maken, zal dit het toeristenverkeer nog doen stijgen. Voor de stad Oostende kan dit alleen maar positief zijn. Vorig jaar werden 176.000 passagiers vervoerd. Dat is al aanzienlijk, maar indien ook voetgangers en fietsers toegelaten worden zal dat aantal alleen maar verder stijgen.

Voor het toerisme in Oostende is dat een goede zaak. Voor onze stad, de zelfstandigen en de horeca zou dit positief nieuws zijn. En ook als dienstverlening naar de Oostendenaar die te voet of met de fiets de ferry op wil richting Ramsgate zou dit mooi zijn.

Met deze motie kan de gemeenteraad een signaal geven naar de verantwoordelijke bestuursniveaus en organisaties om de bestaande tekortkoming weg te werken en zo snel mogelijk werk te maken van voetgangers- en fietsertrafiek op de ferrydienst Oostende-Ramsgate. De Stad Oostende is in deze uiteraard betrokken partij en wordt rechtstreeks vertegenwoordigd in de bestuursorganen van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende.

Ten slotte wijst Groen! erop dat in de plannen voor het nieuwe station de plaats waar de passagiers in- en ontscheepten in de vroegere ferrylijnen afgebroken wordt. De vraag is of er een alternatief voorzien wordt.

Voorstel van besluit

DE GEMEENTERAAD,

BESLIST:

Enig artikel

Bij de verantwoordelijke en bevoegde bestuursniveaus en organisaties aan te dringen op de mogelijkheid van voetgangers- en fietsertrafiek op de hernieuwde ferrylijn Oostende-Ramsgate.