Mireille Vlassenbroeck

17de plaats

Mireille Vlassenbroeck (°1959) is actief als technisch beambte schoonmaak. Ze is actief binnen ATD vierde wereld, een beweging die zich inzet voor een samenleving zonder armoede en uitsluiting. Zelf is ze ook buddy van een dakloze. Haar prioriteiten binnen Oostende zijn dan ook de daklozenwerking, winteropvang en armoedebestrijding. Via Groen wil ze dan ook graag opkomen voor mensen in armoede.