Op vraag van Groen Oostende gaat de stad Oostende op Earth Hour (19 maart 2016) alle lichten van monumenten de ganse nacht doven.

04 Maart 2016

Op vraag van Groen Oostende gaat de stad Oostende op Earth Hour (19 maart 2016) alle lichten van monumenten de ganse nacht doven.

Onze fractie vraagt het stadsbestuur om het voortouw te nemen  in het evenement Earth Hour en het licht te doven  aan beeldbepalende gebouwen en monumenten om zo een krachtig politiek signaal te geven in de problematiek van klimaatverandering en co2-uitstoot. Earth Hour 2016  vindt plaats op zaterdag 19 maart 2016 tussen 20.30 en 21.30 's avonds. Earth Hour is een liefdadigheidsorganisatie die opereert vanuit Singapore met als doel mensen te verenigen die de planeet willen beschermen.  In 2007 vond het allereerste event ooit plaats in Sydney Australië en sindsdien groeide het aantal participerende landen van 1 in 2007 over  120 in 2010 tot 172 in 2015. Earth hour is meer dan een eenmalig evenement en zorgde wereldwijd voor een gigantische impact op het vlak van milieu en milieuwetgeving. In 2015 schakelden wereldwijd 10.400 beeldbepalende gebouwen en monumenten het licht af, werden 379.000 acties ondernomen ten voordele van Earth Hour. Boomplantacties, recyclage-acties  tot het uitdelen van LED-lampen. Concrete acties in Rusland, Argentinië en Ecuador  leidden tot wetgeving op het vlak van bebossing en tot een verbod op plastics in de Galapagos-eilanden.   Na de Klimaattop in Parijs is de strijd voor een meer duurzame landbouw , voedselketen en voor meer hernieuwbare energie nog niet gestreden.Ons klimaat is op weg naar een opwarming van 4 graden Celsius ten opzichte van het begin van de industriële revolutie: dat is ruim boven de grens van 2 graden die op de voorbije klimaatconferenties werd afgesproken. Op de klimaatconferentie van Parijs hebben de wereldleiders hun ambitie om de co-2 uitstoot sterk terug te dringen getoond. België en Vlaanderen toonden een schrijnend gebrek aan leiderschap in het klimaatvraagstuk, maar kwam dan toch schoorvoetend met een engagement voor de dag: rekening houdend met de doelstelling van de federale overheid om 7.000 ton bijkomende reducties te realiseren, zullen Vlaanderen, Wallonië en Brussel in de periode 2013-2020 hun uitstoot van broeikasgassen lineair beperken. Tegen 2020 moet Vlaanderen 15,7 procent, Wallonië 14,7 procent en Brussel 8,8 procent minder broeikasgas uitstoten ten opzichte van 2005.

Door de verlichting een uur lang uit te schakelen bespaart een gemiddeld gezin 273 Wh. Dit staat gelijk aan 96 g CO2-uitstoot. Een gemiddeld gezin stoot 4.500 kg CO2 uit per jaar. Delen we dat door 365 dagen komen we uit op 12,33 kg CO2. Reken maar uit de winst per gezin, per aantal deelnemers.Het loont dus de moeite om mee te doen.
Het opvangcentrum voor vogels  en wilde dieren (VOC) organiseerde in  2009 samen met de stad Oostende de nacht van de duisternis  om de problematiek van de lichthinder aan te kaarten en in 2012 deed de Stad Oostende  al een voorzichtige  aanzet  om  mee te doen. Staat het stadsbestuur open om op  zaterdag 19 maart 2016  tussen 20.30 en 21u30 de lichten op beeldbepalende plaatsen te doven en zo een krachtig politiek signaal te geven in het kader van de klimaatverandering ?

De milieuwinst is erg groot en je geeft het goede voorbeeld naar de bevolking toe. U zegt dat het te complex is om het licht af te schakelen. Wij vinden dat een zwak argument:
WWF-België kon in 2015 enkele tientallen steden overtuigen. Zo ging in Brussel het licht uit van het Atomium en het stadhuis. Antwerpen doofde de verlichting van musea, stadhuis, kathedraal, alle district huizen enz. De Stad Gent doofde meer dan 90 monumenten, waaronder het stadhuis, het Vleeshuis, de Minard en de Opera. Ook Brugge doofde zijn verlichting van ondermeer het stadhuis, Belfort, Brugse Vrije, Ezelpoort en Smedenpoort. Als een  complexe stad als Brussel de lichten één uur kan doven, dan kan dat in Oostende ook.