Rodica Sisianu

34ste plaats

Rodica (°1988) werkt als arbeidster bij de oesterbank. Haar artistieke creativiteit kan ze kwijt bij het maken van decoratie. Daarnaast behoren film en muziek tot haar interesses. Het Oostends cultureel leven ligt haar dan ook nauw aan het hart. In Oostende leven er mensen met verschillende achtergronden en Rodica wil zich ook actief inzetten voor de verschillende minderheden in de stad.