Saartje Decaluwé

32ste plaats

Saartje (°1999) is student aan de Universiteit Gent en de jongste kandidaat op onze lijst. Ze is een enthousiast jeugdwerkster: ze is leidster in scouts Sint-Jan en animatrice bij De Speelcompagnie. Ze heeft dertien jaar ballet gedanst. Saartje zit ook in de jeugdraad en is op haar prille leeftijd al bestuurslid van het cultuurcentrum De Grote Post.

Saartje wil bijdragen aan een positieve politiek die de mensen met elkaar verbindt. Ze wil dat in het multiculturele Oostende iedereen zich goed voelt, zodat we samen kunnen streven naar een gezondere en groenere toekomst. Daarnaast vindt ze het erg belangrijk dat de jeugd ook aan politieke participatie doet. Er is hoge nood aan een nieuwe fuifzaal, maar ook het ‘vergroenen’ van fuiven is van essentieel belang. Het belonen van organisatoren die daarvoor inspanningen doen kan Oostende groener maken