Terence Halsberghe

7de plaats

Terence (°1967) is advocaat en medevennoot van het Oostends kantoor Flanderslaw Advocaten. Hij staat voor het eerst op de lijst. Als advocaat is hij zeer actief als pro Deo raadsman en ook beslagen in het vreemdelingenrecht.

Groen is voor Terence een logische keuze, hij wil via politiek meewerken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen volledig tot zijn recht komt en dit in een zo gezond mogelijke en duurzame stad en maatschappij.

Groen Oostende wil haar stad in een positieve richting de toekomst in duwen, met het uitbreiden van haar groene long, het herwaarderen van het samenleven met en naast haar golvende blauwe buur en vooral een visie ontwikkelen voor Oostende zodat onze Geuzenstad opnieuw een vrijhaven wordt voor al haar bewoners en bezoekers.