Tony Arntjen

39ste plaats

Tony (°1976) is brandweerman in Oostende en net als zijn collega's staat hij dag en nacht klaar voor jouw veiligheid. Als brandpreventieadviseur geeft hij tips voor meer brandveiligheid. In zijn job ziet Tony veel armoede en vereenzaming en rond dit thema wil hij zich bijzonder inzetten. Daarnaast is hij een fervent sporter en surfer en wil hij werk maken van meer mogelijkheden voor watersporters.