‘Gebrek aan visie omtrent fuifbeleid bij Oostendse coalitie’

05 Februari 2013

Op de nieuwjaarsreceptie van Groen Oostende deed Jong Groen Middenkust voorzitter Rémy Bonny enkele straffe uitspraken over het Oostendse fuifbeleid. "Het Oostendse stadsbestuur maakt helemaal geen prioriteit van fuif- en uitgaansbeleid.",  aldus Bonny. De 17-jarige voorzitter haalt zijn eigen ervaring aan bij de organisatie van zijn 'hoedjesfuif'. "Net zoals ieder jaar organiseren de zesdejaars van mijn school een fuif. Dit jaar was het mijn beurt. Zoals gewoonlijk maakten we gebruik van de Hangaar. De Hangaar is het voorbeeld van het falende fuifbeleid van de Oostendse meerderheid. Tijdens de controle van de zaal bleek dat de tapinstallatie niet werkte. Toen we belden naar de jeugddienst werd ons gezegd dat we het zelf maar moesten oplossen. Drie uur voor de fuif begon viel de elektriciteit weg en ging niet terug aan. Ook toen werd onze stressbestendigheid erg op de proef gesteld.", aldus een verontwaardigde Bonny. Bonny laakt het gebrek aan visie bij de Oostendse traditionele coalitie. Bonny: "Uit bronnen vernamen we reeds dat het herstellen van enkel nog maar de buitengevel van de Hangaar 5 miljoen euro zal kosten. Daarnaast zit er nog eens in heel het gebouw betonrot. Ik vind het jammer, maar ik geloof niet dat het gebouw nog lang zal doorgaan als fuifzaal. En om het nog schrijnender te maken: in het nieuwe bestuursakkoord komt 4 keer het woord 'uitgaan' voor. Alle vier de keren gaat het over het behouden of terugbrengen van de veiligheid. Nooit over de herwaardering van de uitgaansbuurt, waar jongeren en café-uitbaters zo hard om vragen. Het woord 'fuif' komt gewoonweg niet voor in het bestuursakkoord. Het Oostendse stadsbestuur maakt helemaal geen prioriteit van fuif- en uitgaansbeleid."

Jong Groen doet een aantal voorstellen. "We stellen een fuifloket voor. Dat is een loket waar personeel van de jeugddienst permanent bezig is met het helpen organiseren van fuiven in onze badstad. Zo zouden ze een vast securitybedrijf kunnen aannemen waardoor de prijzen kunnen worden gedrukt. Ze helpen ook bij het invullen van het aanvraagformulier en het opstellen van het meldingsdossier. Zo een fuifloket bestaat reeds in Sint-Niklaas, Dendermonde en Lokeren. Om de uitgaanscultuur te bevorderen in de koningin der badsteden willen we graag het budget voor jongerencultuur, zoals voorzien in het jeugdbeleidsplan, gebruiken om café- en discotheekuitbaters aan te trekken om zich te vestigen in onze uitgaansbuurt.", aldus Bonny.