Nieuws

Categorieën

Paella Festival Groen Oostende
Kinderarmoede daalt in Oostende
Oostende verdubbelt aantal fietsstraten
Oostende trekt erfgoedkaart bij heraanleg site oud zwembad
Oostende is meer dan ooit een regenboogstad
53% van coronasteun toegekend aan Oostendenaars in nood
Maak kennis met het nieuwe team van Buitengoed vzw
Buitenschoolse kinderopvang krijgt nieuwe plek op site Wiegelied
Minder maaien, meer biodiversiteit.
Oostende doet mee!
Ombudsvrouw Griet stelt eerste jaarrapport voor
Renovatie van drie art-decopanden
Energiehuis Oostende start kenniscentrum elektrisch rijden op
Stad Oostende houdt MUG-helikopter mee in de lucht
Elke kans grijpen om kansen te bieden
Stadsrandbos grote winnaar van nieuw beleid
Vernieuwingscoalitie met Groen stelt bestuursakkoord voor
Te weinig zebrapaden in Oostende
Vereenvoudig de aanvraag van een Buzzy Pas in Oostende
Routeplan naar een Mu.ZEE 2.0
Thermae Palace: nog steeds geen oplossing
Beach bars en plastic gaan niet samen
De brandweer is geen kuisploeg
Strandhelden elke avond aan het werk deze zomer
Katelijn en Angelo staan op de Groen lijst
Groen voorstel voor een betere mobiliteit in en rond het stadscentrum
Bert Peirsegaele en Ajka Tahirovic op Groen-lijst
Gevelbanken brengen buren samen
Cultuuricoon Dorian van der Brempt versterkt de lijst van Groen
Silke Beirens & Björn Eecloo nieuwe kandidaten bij Groen
Groen wil oplossing voor parkeerprobleem op site MilHo
Karima Omar en Joeri Ryckaseys nieuwe kandidaten bij Groen
André Baert en Saartje Decaluwe sluiten zich aan bij Groen
Groen zet zorg in het zonnetje
Groen wil andere inplanting van het crematorium
Groen vraagt renovatie van erfgoedbruggen in het Leopoldpark
Oostende is hekkensluiter inzake kleuterparticipatie onderwijs
Oostende, doe toch mee met de Statiegeldalliantie
Graag alternatief voor dure zandsuppleties
Groen wil dat stadsbestuur sloop van pand Nuytten tegenhoudt
Groen Oostende reikt Groene Pluimen uit
Opvallende kandidaten op lijst Groen Oostende
Verkiezingen zijn ook voor niet-Belgen een feest van de democratie
Betaalbaar wonen is een basisrecht - Groen pleit voor actie
Vrijwilligerschauffeurs voor ontmoetingscentrum - Groen wijst op aandachtspunten
Groen pleit voor een toegankelijker Oostende
Zorgbedrijf Oostende komt in het gedrang - Groen vraagt garanties voor welzijn en zorg
273 mensen wachten op fietstrommel in Oostende - Groen wil inhaaloperatie
Groen wil milieuvriendelijke verkiezingscampagne in Oostende
De kleine graaicultuur in het Oostendse OCMW
Wouter De Vriendt & Natacha Waldmann in duo naar de Oostendse kiezer
Bomvolle zaal voor de spaghettiavond van Groen Oostende
Oostende positief in de kijker op hoogste gebouw van Oostende
Iedereen welkom op onze spaghettiavond op zaterdag 30/9 om 18u30
Groen Oostende zet mantelzorger in de kijker en lanceert "Mantelzorgpremie"
AGSO realiseert Groen-voorstel en zet in op renovatie van woningen
Groen Oostende is verbijsterd over afvalbergen langs zeedijk en strand
Groen eist betere garanties voor laagdrempelig voetbal bij KV Oostende
Parkeren in Oostende: echte vernieuwing is voor na 2018
Groen wil aanpassingen aan charter voor luchthaven Oostende
Mobiliteit in Oostende: tijd voor nieuwe, groene recepten
Maritiem erfgoed verloedert zienderogen: Groen eist actie
Groen start campagne voor herbestemming van het zwembadgebouw
Groene Pluim voor drie verdienstelijke Oostendenaars
Stimuleer afval oprapen op het strand
Groen ontgoocheld door verwerping van Oostendse mantelzorgpremie
Groen wil nauwe samenwerking Stad – Sociaal Huis bij aanpak van drop-outs
Opnieuw discussie over de werking van de Oostendse gemeenteraad
Oostendse meerderheid akkoord met Chinese machtspositie in Eandis
Heraanleg Petit Paris: het kan anders
Hangar 1: opvangnetten moeten fuifgangers beschermen tegen vallende brokstukken
Wanneer mogen Oostendse kermispony's terug naar de weide?
1-euro maaltijden: een matig succes in Oostende
Oosteroeverduinen: tijd voor actie na 8 jaar stilstand
Groen bezorgd over verparking van beschermd Krekengebied
Groen geschokt door plannen voor uitverkoop Koninklijke Gaanderijen
Onduidelijkheid over de toekomst van jeugdhuis OHK
Groen wil werken aan Hotel Du Louvre zien starten voor het einde van deze legislatuur
Stad Oostende moet actief stimulerende maatregelen nemen voor het behoud van de uitgaansbuurt Langestraat
BMX-Parcours De Schorre - Beëindiging van de overeenkomst tot het in gebruik geven
Oostende vraagt een vrijstelling aan voor het aanvragen van advies aan de gewestelijke ambtenaar in de procedures tot ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring
Zwembad Oostende: voor afbraak eerst mogelijke herbestemming bekijken
Groen houdt actie aan Hotel Du Louvre op Erfgoeddag 2016
Nood aan nieuw reglement gemeenteraad
Eén miljoen euro dotatie: proactief economisch beleid is nodig
N-VA en Open Vld tonen om ter minst empathie op OCMW-raad
Interpellatie over de bouw van het nieuwe zwembad
Woonplan Oostende 2011 - 2020 - Evaluatie
Toewijzing van sociale huurwoningen in Oostende op basis van lokale binding en van het doelgroepenplan
Op vraag van Groen Oostende gaat de stad Oostende op Earth Hour (19 maart 2016) alle lichten van monumenten de ganse nacht doven.
Stadsbestuur pikt zonder schroom 4 ha stadsrandbos in
Groen vraagt een fietspad in beide richtingen voor de Sportstraat
Groen Oostende tevreden met de start van de sociale kruidenier
Groen wil strenger toezicht op afvalopruiming bij evenementen
Onze tussenkomsten in de Gemeenteraad van 18 januari 2016
100.000 euro voor herstellingswerken aan de sculpturen ‘Rock Strangers’
Zijn er genoeg lokalen beschikbaar voor Oostendse verenigingen?
Vluchtelingen: Crisis of uitdaging? Voordracht op 2 feb 2016 door Réginald Moreels
Groen benadrukt belang van bereikbaarheid nieuw zwembad
Begroting 2016: Herbekijk de concessie voor horeca in Venetiaanse Gaanderijen
Begroting 2016: Verwaarlozing pronkstukken van ons patrimonium blijft duren
Begroting 2016: Ons voorstel van een “gezinnentoets” wordt niet gevolgd
Begroting 2016: Het verkopen van toekomstige inkomsten doet de totaalschuld natuurlijk niet dalen
Begroting 2016: Geen realisaties voor jeugdhuizen en zwembad, het blijft bij 'plannen'
Begroting 2016: Hoe gaat de stad de leegstand aanpakken?
Begroting 2016: Minderhedenbeleid: veel werk op de plank!
Begroting 2016: Wat is de strategie voor het Economisch Huis?
Begroting 2016: Wij merken uitstelgedrag over aanpak kansarmoede en seniorenzorg
Begroting 2016: Geen geld voor renovatie Koninklijke Gaanderijen
Begroting 2016: Fietspad Keignaert: Luister naar natuurverenigingen
Begroting 2016: Meer energie besparen in stadsgebouwen
Oostende: gedaan met plastic wegwerpzakken!
Oostende werkt Fietscharter slechts voor de helft uit
Parkeren, Vinci Park & Oostende: tijd voor een nieuw verhaal
Groen vraagt een consequent minderhedenbeleid
Toewijzing van sociale huurwoningen in Oostende op basis van lokale binding en van het doelgroepenplan
Uitbreiding kinderopvang Wiegelied: 40.000 euro Oostends geld in de vuilbak
Zwerfkatten in Oostende? Dit is de juiste aanpak!
Groen steunt “Start To Succes” en doet voorstel voor verbetering
Groen pleit voor een platform rond buddy-werking in de armoedebestrijding
Energieverbruik van stadsgebouwen onder de loep
Graag snelle heraanleg omgeving De Grote Post
Nieuwe schepen Bart Plasschaert doorbrak cordon sanitaire
Groen wil bijsturing van ontwikkelingsplannen voor wijk Het Hazegras
Sloop- en bouwvergunning voor Hotel du Louvre geschorst
Belg wil halt aan zielloze blokkendozen langs de kust
Oostende verdient een voltijds burgemeester
Erfpachtovereenkomst voor het Blauw Kruis
Groen Oostende vraagt het OCMW opnieuw tevergeefs om één gezin Syrische vluchtelingen te hervestigen
Interpellatie over de toewijzing van betaalbare woningen op de site Bootsman Jonsen
Alles op alles voor een nieuwe ferrylijn
Handelsmissie moet meer zijn dan een prestige project
‘Nog geen spoor van betere vuilniszakken’
Stadsbestuur haalt mini-truck ijsjesverkoper van Oostends strand na vragen Groen
Stad Oostende weet niet precies hoeveel bedrijventerreinen en panden leeg staan
Provincie staat Oostende toe om erfgoed te slopen
Wouter De Vriendt verkozen tot lid van Intern Audit Comité Haven Oostende
Groen blijft aandringen op meer kinderopvang in Oostende
Jaarlijkse subsidie van 365.000 euro voor KV Oostende is onredelijk hoog
Opnieuw hoop voor bedreigd erfgoed Hotel du Louvre
Interpellatie van Collins Nweke en repliek van Sofie Cloet over eerherstel voor Congo in Oostende ter gelegenheid van de 55 jarige onafhankelijkheid van het land
Petitie - Red de natuur in je buurt. Nu het nog kan!
Vraag van OCMW-raadslid Peirsegaele om extra duiding over resultaten 2014 wordt positief onthaald
Nieuwe troef voor Oostende: Bubble Post start met efficiënte & duurzame stadsdistributie
Groen: maak van Oostende een hartveilige stad
Sterke tussenkomsten van Wouter De Vriendt op de extra Gemeenteraad
Sociaal Huis Oostende: Bert Peirsegaele (OCMW-raadslid) over de jaarrekening 2014
Voor meer cruises naar Oostende
Wijziging nieuwe vismijn op komst?
Onenigheid burgemeesterswissel: Groen vraagt extra bijeenkomst gemeenteraad
De Europese natuurbescherming is in gevaar
Kustreddingsdienst Oostende: Groen kaart perceptie van onveiligheid aan
Groen doet voorstel voor kampeertoerisme in Oostende
Groen roept Oostende op om positief te antwoorden op oproep Theo Francken en dus 1 of 2 families oorlogsvluchtelingen uit Syrië op te vangen
Erfpacht voor KV Oostende: werd aan alles gedacht?
Heraanleg Nieuwpoortsesteenweg: gemiste kans op vernieuwing
De slapende haven van Oostende
Stijging drinkwatertarief in Oostende: belastingverhoging
Hoe gaat Oostende om met klachten? Het jaarrapport 2014.
Vele Oostendse verenigingen moeten verhuizen, maar waar naartoe?
Strandzone Oostende: Groen pleit voor behoud toegankelijkheid rolstoelgebruikers
Welke toekomst heeft Hangaar 1
Rialto: Assistentie-woningen pal in uitgaansstraat, een goed idee?
Welke initiatieven nam het stadsbestuur ondertussen tegen overlast van meeuwen?
Bibliotheek Oostende: welke gevolgen door beslissing minister Sven Gatz?
Daklozenproblematiek: Stadsbestuur kan handen niet meer in onschuld wassen
Groen steunt de VZW daklozenwerking, maar wil ook structureel verder gaan in de daklozenwerking
(H)eerlijke horeca: tevreden klant, tevreden zaak
Vlaamse Visveiling lapt afspraken met Oostende aan haar laars - Oostende moet uitstap uit de Vlaamse Visveiling overwegen
Verkavelingsaanvraag in Raversijde zorgt voor beroering: Groen pleit voor visie
Groen biedt CD&V en SP.A wisselmeerderheid aan om permanente daklozenopvang te realiseren
Groen vraagt duidelijk standpunt van stadsbestuur in dossier ‘The White’
Europese Commissie eist dat SDVO miljoenen euro onterechte subsidies voor duurzame visserij terugbetaalt
Een stadsdichter voor Oostende!
Oostende heeft nood aan meer schuilhuisjes bij tram- of bushal
Meten is weten: Groen volgt het sociaal beleid OCMW sterk op
Groen betreurt weinig kritische houding van schepen Claeys in symbooldossier
Lid van Groen Oostende start vzw Alom een Droom
Wat met de Rock Strangers?
Groen pleit voor meer ondersteuning voor Regenbooghuis tegen homofoobgeweld
De realiteit spreekt het bestaan van een stadsbreed taalbeleid tegen
Parijs of Braga, Nigeria: terreuraanslag is even erg en moet afgekeurd worden
Begroting 2015: Interpellaties van Natacha Waldmann
Begroting 2015: interpellaties van Sofie Cloet
Aankondigingspolitiek Oostendse coalitie: een bloemlezing
Oostende breekt verkiezingsbelofte 2012
Onze droom voor Oostende
Collins Nweke's visie op begroting Oostende 2015
Maak van Churchillkaai opnieuw havengebied
Groen voert ook in Oostende actie voor meer en betere treinen
Kristof Cornelis nieuwe voorzitter Groen Oostende
Toekomstvisie Sociale Economie regio Oostende
Heeft Oostende een stadsbreed taalbeleid?
Stadsschulden blijven stijgen na aanpassing meerjarenplan
Vis uit Gambia naar Oostende is onverantwoord
Cultuur mag geen speelbal zijn van partijpolitiek
Heel wat Oostendenaars denken onterecht dat project The White al beklonken is
Openbaar drankmisbruik: Enkel drankgebruik aanpakken is een doekje voor het bloeden
Groen lanceert meeuwbestendige vuilniszakken
Oostendse Haven kan veel beter
Hoe veilig is Hangaar 1 nog?
Voldoet 'The Oh' aan de voorwaarden om terug te openen?
Graag doorlichting Economisch Huis Oostende
Geen advies gevraagd aan Cultuurraad over aankoop kunstwerk "Vuurtorens"
Groen verzet zich tegen subsidie voor Economisch Huis na kritiek stadsadministratie
Natacha Waldmann vervangt Annemie Van der Mueren als gemeenteraadslid
Groen verdeelt 2500 brieven over The White in woonwijk Mediacenter
Dringend maatregelen nodig tegen nieuwe stijging aantal stadsmeeuwen
Groen hekelt arrogantie van het stadsbestuur met project Mediacenter
Groen is tevreden en doet voorstellen over structurele opvang van daklozen
Een tijdperk van verbondenheid en eenheid in diversiteit
Erfgoed en natuur kwijnen weg op de Oosteroeverduinen
Groen vraagt een integraal beleid voor armoedebestrijding in Oostende
Groen Oostende lanceert zes kandidaten verkiezingen 25 mei 2014
Mijnplein ons plein
Groen bezorgd over de financiële toestand van de OCMW-rusthuizen
Daklozen hebben niets aan rondje zwartepieten
Dringende medische zorg voor iedereen, met of zonder papieren
De beheersovereenkomst 2014 CC De Grote Post
Subsidies kunnen ook aan de bestaande jongerenverenigingen gegeven worden
Groen moedigt een juiste bestemming voor site Ciné Rialto aan
Woonkwaliteit verhogen door herinrichten binnenruimte huizenblokken
AGSO als motor van renovatie erfgoed
Stad Oostende moet juridische klacht tegen Vlaamse Visveiling voorbereiden
Oostendse beleidsplannen 2014: Groen wil een visie op aantrekken gezinnen en jonge mensen
Verkiezingsbelofte nu al gebroken: Oostendse schulden blijven stijgen tot 125 miljoen euro
Groen pleit voor vereenvoudiging: met 44 verschillende soorten belastingen is Oostende koploper
Bizar: Schepen Hilde Veulemans (CD&V) geeft kritiek op eigen begroting
Begrotingstussenkomst in de Gemeenteraad van 14 december 2013
Besparen op subsidies voor de Grote Post is niet slim
OCMW schaft thuiszorgpremie af
Goeie oppositie bestuurt mee!
OCMW: Bedenkingen bij het meerjarenplan 2014-2019
Nieuwjaarsreceptie FMDO
Paellafeest Groen De Haan
Stationsactie Groen oostende
Hart boven hart Oostende
Debatavond Progressieve samenwerking
Het actieplan (SEAP) voor lokale en duurzame energie
Geefplein
Download de herfsteditie '13 van 'De Groene Klok'
Groen blij met een wijkgezondheids- centrum en sociale kruidenier in Oostende
Agentschap Onroerend Erfgoed geeft negatief advies voor afbraak Vismijn Oostende
Gezondheidszorg en klimaat
Optocht tegen geweld in het gezin
Vooruit met de crisis
Open MARO
Fast Forward Congres Brussel
Fast Forward Congres Brussel
Moeders zonder grenzen - interactieve boekvoorstelling voor kinderen en workshop
Polderstudiedag te Oostende
Dag van de natuur: bij ons in de Zwaanhoek
Groen wil kermisattracties met levende dieren uit Oostende weg
Haven Oostende weigert federale politie toegang tot camerabeelden
Hart boven Hard Oostende - Burgerforum
Verkoop gronden Media Center: Stad loopt 7 miljoen euro mis
Privatisering afvalophaling: te weinig garanties
Nood aan engagement voor sterke vismijn Oostende
Nieuw mobiliteitsplan Oostende pas tegen 2015
De onveilige situatie in de fuifzaal Hangaar I
Meer opvangmogelijkheden voor min-driejarigen in Oostende
Groen vraagt structurele ondersteuning voor voedselbedeling
Opendeur LETS Oostende
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Quiz: Vraag zkt. Antwoord - 2e editie
Spelletjesnamiddag Witte Rozen vzw
SDV Opendeurdag
Jong Groen wil nieuwe fuifzaal in Oostende en Hangaar I sluiten
Klimaatactieplan Stad Oostende: veel woorden, maar geen daden
Feest van het licht
Groen Oostende gaat uit
Fin de saison
Algemene ledenvergadering
Algemene ledenvergadering
Algemene ledenvergadering
Algemene ledenvergadering
Algemene ledenvergadering
Windturbines op uw dak?
Fietseling
Meeuwenoverlast: stadsbestuur luistert niet naar specialisten
Hoog tijd voor een progressief toenemende leegstandstaks
Groen wil een sprong vooruit voor het Sociaal verhuurkantoor
Groen kaart ontoegankelijkheid van openbare toiletten in Oostende aan
Dringend werken nodig aan populaire bushalte Nieuw Kerkhof
Spaghetti avond tvv Daklozenwerking
Comedyavond: Groen lachen!
Multicultureel feest Leopoldpark
Nieuw rapport K&G: kinderarmoede Oostende stijgt met 25% op 1 jaar tijd.
OCMW-raad
OCMW-raad
OCMW-raad
OCMW-raad
OCMW-raad
OCMW-raad
OCMW-raad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
OCMW-raad
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Infovergadering Ecopower
Het Economisch Huis Oostende verdient nog kansen vindt Groen
Toekomst van het Zeeheldenplein
Nood aan een gezond financieel beleid in Oostende
Tunnel Elisabethlaan zinvol verkeersproject voor Oostende
Groen vraagt zekerheid over toekomst Hotel du Louvre
Is uw fiets veilig in stad Oostende?
Positieve vernieuwing: een groene stad voor fietsers
Investeer in pleintjes en ontmoetingsplaatsen
Stadsobligaties
Serge Kakudji - Congolese Contratenor
Congo en Oostende
3de Avondpicknick, geefplein en workshops
Spaghetti avond tvv Zorghuis van de Kust
The Ostend Street Orkestra
Fietseling
Extra OCMW-raad
Oostende blijft jongerenorganisaties stiefmoederlijk behandelen
Zomerfeest Het Blauwe Kruis op zondag 7 juni 2015
Provincie weigert Oostends subsidiedossier voor Kursaal
Voor een Zeeheldenplein zonder reuzenrad als vaste attractie
Gebrek aan betrouwbaar cijfermateriaal voor een deftig sociaal beleid: Groen stelt het oprichten van een Oostends Database Welzijn voor.
'een veganist aan tafel? Workshop: 'Filet Americain van worteltjes'
Groen wil trafiek Haven Oostende opkrikken
Kunnen Oostendenaars binnenkort vragen stellen in de gemeenteraad?
Leegstand en verkrotting in Oostende keihard aanpakken
Groen stelt zich vragen omdat Stad Oostende een evenementenweide wil vlak tegen woonwijk Nieuwe Koers.
Hoge werkloosheid bij de nieuwe Oostendenaars: Groen trekt aan de alarmbel
Meeuwen zijn geen “ludiek” probleem
Voor een vernieuwend en betaalbaar woonproject op de site-Hotech
Leesavond: Als armoede je raakt
Onze interpellaties op de gemeenteraad van maart '13
Extra initiatieven daklozenopvang zijn nodig
Stad Oostende neemt Groen campagne 'I Bike OSTD' over
OCMW Oostende moet sociaal verhuurkantoor nieuw leven inblazen
Stadsbestuur ondermijnt begrotingsdebat en werking gemeenteraad
Welzijn en Armoede Platform
Groen steunt CD&V om Oostendenaars beter te betrekken bij ondertunneling Elisabethlaan
Congoboot toch naar Oostende?
Bericht met alle standaard velden ingevuld
Voordracht Ludovic Bol (Groen) over aankoop straaljagers
Cumul van OCMW-voorzitter roept deontologische vragen op
Sofie Cloet legt de eed af als gemeenteraadslid
Oproep: Stationsactie 'Valentrein' op 13 februari 2015
Spaghetti avond van Don Bosco-De Takel
Onze interpellaties op de gemeenteraad van februari '13
‘Gebrek aan visie omtrent fuifbeleid bij Oostendse coalitie’
Groen wil debat over het Oostendse bestuursakkoord
Herwaardeer het Oostends overleg tussen politici en middenveld, experten, verenigingen
Groen vraagt bundeling van de politieke krachten voor de visserij in Oostende
Kaas- en wijnavond Natuurpunt Middenkust
Gemeenteraadsleden leggen eed af
Voorlopig budget Stad Oostende 2013: voorzetting plannen Oosteroever en personeelsvermindering
Groen wil meer wijkgerichte politie in Oostende
Bert Peirsegaele wordt OCMW-raadslid voor Groen Oostende
Groen Oostende stelt nieuw partijbestuur voor
Het klein verzet - Boekvoorstelling door Tine Hens
Een constructieve, maar wakkere oppositie
Coalitie van verliezers negeert het signaal van de Oostendse kiezer - SP.A liever met CD&V dan met progressieve partij Groen
Dank aan alle kiezers: groene verkiezingsoverwinning in Oostende
Actie: Groen Oostende bouwt een betaalbare woning op het strand
Open brief aan collega-lijsttrekkers: mag het opnieuw over Oostende gaan?
Evaluatie erfgoedbeleid Stad Oostende
I Bike OSTD “Tienspakenplan voor de fietser”
Column P-magazine: Onder de kerktoren
Stadsbestuur antwoordt niet op schriftelijke vraag erfgoed
Verkiezingsprogramma Oostende 2012
Groen presenteert duurzame oplossingen voor de meeuwenproblematiek.
Groen kandidate Kathelijn Vervacke in politiek debat op Focus
Onze 4 prioriteiten
Voorstelling kandidaten
Groen Oostende wil nieuw leven blazen in maritieme sociale tewerkstelling
Zorgbeleid moet anticiperen op knelpunten
Hulp aan Groene Speelplaats Leefschool De Vlieger
Jaarlijkse spaghetti avond op 22 september 2012
Actie Mijnplein was een succes : Op naar een groen stadscentrum
Geen 22 bouwlagen op site Media Center: 1271 Handtekeningen
Petitie : Geen 22 bouwlagen op site Media Center
Jong Groen deelt buttons uit tegen muziekstop
Groen roept op tot elektronisch stemmen in Oostende
Visie Groen Oostende voor de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
GROEN LANCEERT NIEUW LOGO EN ONDERTITEL "WERKT VOOR IEDEREEN"
Oostends onveiligheidsgevoel leeft ook bij jongeren
Energieavond met Hermes Sanctorum
De markten aanpakken en de burgers beschermen
PERSCONFERENTIE GROEN! OOSTENDE - WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM - Arm maakt ziek - Ziek maakt arm
Wat te denken van het megalomane project De Schelpe
Een duivenstad zonder lokaal ...
Groen! valt over statutenwijziging Serruysziekenhuis
Groen! hekelt de kosten voor de OCMW kranten
Evaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan Oostende: Groen! reageert
Waar staan wij vandaag met intercultureel management in Oostende
Collins blikt terug op 6 maand politiek werk
Hebzucht versus billijkheid
spaghettiavond
Meer subsidies voor Oostendse jeugdhuizen.
OCMW-voorzitter Franky De Block krijgt ook kritiek in parlement en bindt in
“eén-dag-werken-voor-federaal-pensioen”-groen-reageert
Verborgen discriminatie is gevaarlijk: Meldpunt Discriminatie moet de passende aandacht genieten
Mediacenter: voor leefbaar wonen
Geboorte Lappersfort Zuurstofbos
Groen! congres 9 oktober 2010
interpellaties van Wouter De Vriendt tijdens de gemeenteraad van sept..2010
milieu en voeding
milieu en voeding
SPAGHETTI-avond, met Wouter en Geert , zaterdag 11 september vanaf 19 u
Oostende krijgt een stukje Lappersfortbos
ledendag in 't Fietskotje
groen!westvlaanderen : blij met de verkiezingsuitslagen
Groen! campagne in de thuisstad van Wouter DE VRIENDT
CAMPAGNE 2010 Kamer en Senaat
campagne in de stad aan zee!
CAMPAGNE 2010 Kamer en Senaat
POSITIEVE ENERGIE - 13 juni 2010
werkbezoek naar Mechelen van de lokale werkgroep sociaal welzijn.
lijstvorming kamer west-vlaanderen 2010 en senaatslijst.
Wouter De Vriendt in de P-magazine
STUDIEDAG PENSIOENEN
interpellaties van Wouter De Vriendt tijdens de gemeenteraad . (voor de bijlage van mei 2010 naar beneden scrollen aub)
Wouter De Vriendt : Michel DAERDEN SPEELT MET ONZE PENSIOENEN!
WERELDCAFé in oostende op 6 febr.2010
Wouter Van Besien, onze nationaal groen!voorzitter in de LIBELLE , jan 2010
STUDIEDAG GEZOND OUDER WORDEN GROEN!PLUS-activiteit
groen!plus activiteit zomer 2010
gesprekken met SLP
nieuwjaarsreceptie 2010
DAKLOOSTENDE
iNTERPELLATIE WOUTER DE VRIENDT
voorzitter wouter VBesien en ondervoorzitter björn rzoska
SAMEN OP DE BRES VOOR KOPENHAGEN (ingediend door Rémy Bonny)
klimaat film CLIMAXI
de KLIMAATFILM :HOME
groen! verkiezingscongres 25 oktober 2009
groen!westvlaanderen kiest nieuwe voorzitter en secretaris
groen!westvlaanderen kiest nieuwe voorzitter en secretaris
Crisis en armoede door Wouter De Vriendt
Voorzittersverkiezing in GENT ICC 25 oktober 2009. vanaf 10u
autovrije zondag in Oostende en Bart STAES komt spreken in OOSTENDE op 20 nov.
dempen visserijdok
Stadsbestuur Oostende wil doorgaan met bouw crematorium aan Westerkwartier: Groen! protesteert
Belangrijke agenda voor groen!leden
fietstocht van groenplus in de westhoek
dag in Watou, 6 september 2009
kritische analyse betreffende onze website (met dank aan Leslie)
de campagne uitfietsen
biodiversiteit en de Groene New Deal
onze Oostendse kandidaten in the picture
GROENE KLOK editie lente 2009 (klikken op titel)
kandidatendag west-vlaanderen
plak & pap duo groen!oostende
Dakloostende
Groen! verwelkomt Bart Caron
INFO betreffende de federaal volksvertegenwoordiger Wouter De Vriendt vind je terug onder :
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren