Top 100 realisaties van Oostends stadsbestuur

04 December 2023

Top 100 realisaties van Oostends stadsbestuur

De 100 belangrijkste realisaties waar de Groen schepenen, Natacha Waldmann & Silke Beirens, mee hun schouders onder zette. 

Na bijna vijf jaar besturen, maakt Stad Oostende de balans op. Groen Oostende is trots om mee te delen dat zo’n 85 procent van het bestuursakkoord al werd uitgevoerd of in volle uitvoering is. We zetten graag de 100 belangrijkste realisaties tot nu toe op een rijtje, waar Groen schepenen, Natacha Waldmann (schepen van onderwijs, welzijn en zorg) & Silke Beirens (schepen van mens & milieu), mee aan werkten: 

 Veiligheid

1.       Versterking politie met forse verhoging budget: 24 extra politiemensen, meer camera’s en de aanschaf van bodycams, moderne technologie om cybercriminaliteit aan te pakken …

2.       Strandpolitie, aankoop elektrische buggy’s, hoofdpost strandreddingsdienst

3.       Extra gemeentelijk vaststellers voor heterdaadbetrappingen op sluikstorten (bv. sigarettenpeuken en hondenpoep)

4.       Stadsmariniers om problemen in de wijken sneller en beter aan te pakken

...

Verkeersveiligheid

11.   24 actieplannen voor veilige schoolomgevingen, waarvan al 15 afgewerkt

12.   Zwaar verkeer weren tijdens de spits: tonnagebeperking tot 3,5 ton in alle schoolomgevingen

13.   20 kilometer nieuwe fietspaden op gemeentewegen (en 9 km op gewestwegen)

14.   Zone 30 in alle wijken en het centrum: veiliger en meer uniformiteit

...

Bruisende stad

21.   Ontwikkeling Mariakerke als familiebadplaats: amfitheater, nieuw speeltoestel, beachbars, infopunt Toerisme

22.   Spreiding evenementen qua locatie en tijd, focus op verblijfstoerisme door evenementen in laagseizoen: FAAR, Podcastfestival, Fotobiënnale, FFO in de winter…

23.   Alle voordeelpassen (entreepassen, cultuurpassen, etc…) samengevoegd in de UiTPAS, met kansentarief 

24.   Ensorjaar 2024 met meer dan 100 activiteiten

...

Communicatie en participatie

31.   O-punt voor alle meldingen, klachten, ideeën, complimentjes…

32.   Onafhankelijke Ombudsdienst

33.   Burgerbevragingen

34.   Kindergemeenteraad

...

Warm Oostende

41.   James, ons kindvriendelijk stadsfiguurtje

42.   Huwelijken op locatie: strand, Leopoldpark, Mercator 

43.   Sterrenregister voor stilgeboren kindjes

44.   Koesterweide waar dierbaren van overleden (sterren)kindjes troost kunnen zoeken

...

Infrastructuur

51.   Mercator: grondige herstellingen, klaar voor de toekomst

52.   Amandine: in ere hersteld en op weg om erkend te worden als erfgoed

53.   Ensorhuis

54.   Crematorium Polderbos

...

Duurzame toekomst

61.   Aankoop en realisatie natuurgebieden en uitbreiding en beheer Stadsrandbos

62.   Aanplantingen helmgras op stranden voor duinenvorming

63.   Eerste Klimaatplan met concrete maatregelen voor een klimaatneutrale toekomst in 2050

64.   Internationaal beleid: groot project in Banjul met binnengehaalde Europese middelen, nieuwe stedenband met Ostende (Argentinië), nieuw leven in stedenband Monaco

...

Aan het werk

71.   Aantrekken van nieuwe bedrijven en handelszaken

72.   Lokaal kopen stimuleren, zowel intern (stad) als extern (Oostendse economie)

73.   Verlaging van taksen op ondernemen zoals terrastaks met 25%

74.   Intensief activeringsbeleid om meer mensen aan het werk te krijgen

...

Op straat

81.   Vernieuwing handelskern (Adolf Buylstraat, Christinastraat, Lijnbaanstraat, Hertstraat, Marie-Joséplein, …), heraanleg Albert I-promenade Montgomerykaai, heraanleg Zeedijk Mariakerke-Raversijde   

82.   Heraanleg stationsomgeving: Stationsplein, omgevingsaanleg Sky Towers, Ernest Feysplein,…

83.   Ontharding: Lijnbaanstraat, Stationsplein, Verleyepark…, 25-tal geveltuintjes per jaar, deelname tegelwippen

84.   Nieuwe markten in de wijken

...

Samenleven

91.   Eerste armoedebestrijdingsplan: één plan met 5 hefbomen en 35 acties, opgesteld samen met alle actoren

92.   Brugfiguren: uitgebreid naar middelbaar en meer brugfiguren in lager- en kleuteronderwijs en kinderopvang

93.   Automatische rechtentoekenning: Oostendenaars maximaal ondersteunen en toeleiden naar gepaste hulp

94.   Oprichting fraudecel

... 


We somden hier per onderwerp telkens de eerste vier realisaties op. Wil je de volledige realisaties nalezen? Dat kan op de volgende pagina: https://pers.oostende.be/232607-top-100-realisaties-van-oostends-stadsbestuur

De lijst zal de komende maanden uiteraard nog aangevuld worden, want er staat nog heel wat in de steigers. Er werd nog heel wat meer gerealiseerd dan hierboven opgesomd. Lang niet alles past in honderd punten.

Verschillende projecten staan in de steigers en zullen heel binnenkort zichtbaar worden, maar willen we nu nog niet bij de realisaties schrijven. Denk aan Bosjoenk: een nieuwe concert- en fuifzaal, waar ook jeugdhuis OHK en nieuwe repetitieruimtes hun plaats zullen krijgen. Maar ook Wiegelied en Schaperye: nieuwe en duurzame gebouwen met multifunctioneel gebruik voor jeugdverenigingen en buitenschoolse kinderopvang. Voor sport zitten er eveneens nog realisaties in de pijplijn: een nieuw clublokaal voor baseball, american football en cricket in Sportpark De Schorre maar ook vernieuwing van het clubgebouw in het Jozef Verhellestadion. De verbouwingen aan het Kursaal komen eraan, waarbij het huidige auditorium wordt getransformeerd tot een multifunctionele ruimte die makkelijk omgevormd kan worden van concertzaal met een staand publiek naar theaterzaal en omgekeerd.  Ook voor het dossier Thermae Palace is er na al die jaren eindelijk licht op het einde van de tunnel. Over al deze grote projecten zal de Stad binnenkort meer nieuws brengen.

Stad Oostende zal binnenkort ook opnieuw de mening van de Oostendenaars vragen over heel wat zaken in een nieuwe burgerbevraging. Zowel over wat al gerealiseerd werd als over plannen voor de toekomst. De bedoeling is om te luisteren naar de inwoners, te evalueren en bij te sturen waar nodig.

Groen Oostende kijkt tevreden terug op wat er tot nu toe gerealiseerd is, maar beseft zeer goed dat het werk niet af is. Een aantal dossiers moeten nog in de plooi vallen in 2024, andere zullen verder afgewerkt kunnen worden in de volgende legislatuur. En uiteraard liggen er intussen alweer nieuwe uitdagingen op tafel.