Oostende trekt erfgoedkaart bij heraanleg site oud zwembad

20 Mei 2021

Oostende trekt erfgoedkaart bij heraanleg site oud zwembad

Met een terugkeer naar de oorspronkelijke bestemming van de grond waarop eind jaren '70 het zwembad is gebouwd, wil de Stad de erfgoedwaarde van de site graag nog versterken.

Stad Oostende wil van de site van het oude zwembad opnieuw een open ruimte met groen maken, zoals die er bijna 80 jaar was bij de Koninklijke Gaanderijen. Het bestaande gebouw kan door het beëindigen van de erfpachtovereenkomst met de Vlaamse Overheid niet blijven staan, Stad Oostende trekt nu voluit de kaart van meer groen in een erfgoedcontext. De Stad bespreekt dit met Vlaanderen en wil het dossier koppelen aan de renovatie van Thermae Palace.

Aan de achterzijde van de Koninklijke Gaanderijen was er indertijd bijna 80 jaar een open groene ruimte. De plantsoenen maakten deel uit van het oorspronkelijke ontwerp van Girault. Het was een zone waar badgasten en Oostendenaars konden flaneren en elkaar ontmoeten.

Deze site is iconisch erfgoed, niet alleen voor Oostende, maar ook voor de hele kust. De verschillende gebouwen zijn een blijvende getuige van de uitbouw van het kusttoerisme in de Belle époque en van de pioniersrol die Oostende speelde als 'Koningin der Badsteden'. Met een terugkeer naar de oorspronkelijke bestemming van de grond waarop eind jaren '70 het zwembad is gebouwd, wil de Stad de erfgoedwaarde van de site graag nog versterken.

We creëren meer ruimte, meer groen, maar vooral een nieuwe ontmoetingsplaats voor Oostende. Heel trots dat Groen Oostende dit mee kan realiseren vanuit het stadsbestuur, met veel goesting en een hart voor erfgoed.

Lees verder op de website van Oostende.