AGSO als motor van renovatie erfgoed

04 Januari 2014

Er zijn 2.498 erfgoedpanden in Oostende, opgenomen in de Vlaamse Inventaris Onroerend Erfgoed. Zij geven onze stad karakter en ziel, maar zijn vaak in vervallen staat. Op dit moment houdt het AGSO (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende) zich vooral bezig met nieuwbouwprojecten en appartementsbouw, vaak in samenwerking met de privé (PPS). Groen stelt voor: het AGSO als motor van kleinschalige renovatie van erfgoedpanden. Waarom? Veel particulier erfgoed staat te verkommeren. Mensen zetten niet makkelijk de stap om te kopen en zelf te renoveren. Het AGSO kan de stad opwaarderen en zorgen voor meer gerenoveerde eengezinswoningen die aan hedendaagse comforteisen voldoen, en tegelijk het erfgoed in de stad bewaren en opwaarderen.

Via een rollend woningfonds worden verwaarloosde en leegstaande panden opgekocht om ze na renovatie aan particulieren door te verkopen. De grond kan eventueel eigendom blijven van AGSO, waardoor de prijs betaalbaar is. De opbrengsten worden opnieuw geïnvesteerd. Dit is een zeer dynamische maatregel tegen verkrotting en leegstand, en voor gezinswoningen en renovatie van erfgoed in Oostende.

Groen heeft dit voorgesteld op de Raad van Bestuur van AGSO, het wordt er verder besproken.