AGSO realiseert Groen-voorstel en zet in op renovatie van woningen

01 Juni 2017

AGSO realiseert Groen-voorstel en zet in op renovatie van woningen

De Raad van Bestuur van het AGSO besliste gisteren om werk te maken van kleinschalige energiezuinige renovatie van gezinswoningen die te koop staan. De woning wordt door het AGSO gekocht, gerenoveerd, en opnieuw in de markt gezet. In eerste instantie wordt hiervoor een budget van 500.000 euro vrijgemaakt. Groen reageert tevreden, want in januari 2014 heeft Groen-gemeenteraadslid Wouter De Vriendt dit voorgesteld op de Raad van Bestuur ( ). Drie jaar later wordt het voorstel gevolgd en in de praktijk gebracht. "Geduld is een schone deugd", reageert Wouter De Vriendt, "maar het belangrijkste is dat een goed idee van de oppositie nu wordt opgepikt. We willen AGSO-voorzitter Kurt Claeys daarvoor danken."  

lees hier

Volgens de nota die gisteren werd goedgekeurd, zal het AGSO zich richten op twee pistes. Ofwel worden woningen die toebehoren aan een sociale huisvestingsmaatschappij  gerenoveerd, ofwel worden woningen rechtstreeks van de particuliere markt opgekocht, opgeknapt en doorverkocht. Een en ander moet dienen als voorbeeldproject van energiezuinig renoveren. De gemaakte kosten worden gerecupereerd in de verkoopprijs en de woning wordt uiteindelijk bij loting aan een koper toegewezen. De opbrengsten worden opnieuw in het project geïnvesteerd, in een soort rollend fonds.
 
Wouter De Vriendt: "Veel mensen kijken op tegen de renovatie van een verkommerd of leegstaand gebouw. Het AGSO zorgt voor de oplossing, draagt een stuk van het risico, en biedt finaal een afgewerkte woning aan. Dit is dus een effectieve maatregel in de strijd tegen leegstand en verwaarlozing. We starten met bescheiden middelen, maar we hopen dat we snel ambitieuzer kunnen zijn." De Vriendt vroeg gisteren om extra gevoelig te zijn voor de vele verkommerde erfgoedpanden in Oostende. "Zo kunnen we een dubbele slag slaan: niet alleen de renovatie van woningen, maar ook een erfgoed in betere staat en dus meer respect voor de geschiedenis van Oostende."
 
Wouter De Vriendt