Alles op alles voor een nieuwe ferrylijn

03 September 2015

Er waren deze week berichten te lezen in de pers over een nakende nieuwe ferryverbinding vanuit Oostende. Groen is absoluut voorstander van een nieuwe ferryverbinding en wij vragen dat alles op alles wordt gezet. De Oostendse haven is een slapende haven. Ze moet dringend wakker worden geschud, want ze heeft zoveel meer potentieel dan wat er nu uitkomt. Een nieuwe ferrylijn is in dat opzicht broodnodig. De haven is een economische troef die we beter moeten uitspelen. De nieuwe kwartaalcijfers zijn pas vrijgegeven door de Vlaamse Havencommissie. Het tweede kwartaal van 2015 stranden we op 294.732 ton, dat is een nieuw, absoluut dieptepunt vergeleken met vorige kwartalen en met vorige jaren. In 2014 zaten we voor hetzelfde kwartaal nog op 406.158 ton. En 2014 was al een slecht jaar, met 21% minder ton vrachttrafiek dan in 2013.

Ik kom tot mijn vragen, met begrip voor een eventuele nood aan discretie in deze fase.

In hoeverre is de financiering met de nieuwe rederij rond? In de pers worden hierover verschillende verklaringen afgelegd. Als de financiering rond is, kunnen we verder.

Gaat het om één maatschappij of om een groep en welke ervaring kunnen zij voorleggen? Zijn er garanties op een langdurig engagement? Als het om een betrouwbare groep gaat, en volgens onze informatie is het dat zeker, kunnen we verder.

Welke elementen spelen mee in de beslissing terzake? Als het gaat over de angst om vluchtelingen aan te trekken, willen we dat niet onder de mat vegen. Maar ook dan moeten we vooruit. Oostende is Calais niet. In Oostende zou het gaan om 1 à 2 overvaarten per dag, niet meer. Bovendien is het havengebied rond Calais veel onoverzichtelijker dan dat van Oostende. Met andere woorden, we moeten het probleem onder ogen zien en counteren, maar het mag ons nooit tegenhouden om nieuwe ferryverbindingen vanuit Oostende aan te leggen. Economisch gezien is dat veel te belangrijk voor de haven en voor onze stad.

Welke timing wordt voorzien voor het verdere besluitvormingsproces? Er is nog geen definitieve beslissing genomen? Ik zou formeel willen vragen om een Raad van Bestuur samen te roepen VOOR de beslissing wordt genomen. Dus niet alleen om akte te nemen van iets wat al beslist is, maar om actief mee na te denken met zicht op alle opties.

Wouter De Vriendt