autovrije zondag in Oostende en Bart STAES komt spreken in OOSTENDE op 20 nov.

01 Oktober 2009

Groen! vraagt Autovrije Zondag ook in Oostende 25/09/2009 - gemeenteraadVorige zondag, op 20 september 2009 organiseerden 44 steden, gemeenten, buurten en straten een Autovrije Zondag. Heel wat centrumsteden namen hieraan deel, zoals Brussel, Antwerpen, Gent, Roeselare en Brugge. De reacties zijn overal positief en het enthousiasme bij de inwoners van de deelnemende gemeenten is groot. Groen! vraagt dat Oostende zich hierbij aansluit en deelneemt aan de Autovrije Zondag. Dit zal Oostendenaars en toeristen de kans bieden om onze kuststad op een andere manier te leren kennen, zonder auto's en met alle ruimte voor wandelaars en fietsers.

Een Autovrije Zondag is bovendien een ideale dag voor buurt- en straatfeesten. Ook samenwerking met de handelaars is perfect mogelijk. Wij denken bijvoorbeeld aan de organisatie van een buitenwinkeldag, waarbij handelaars op de openbare weg kraampjes kunnen opzetten. De organisatie van allerlei activiteiten op onze pleinen kan echt een meerwaarde zijn voor Oostende. En een bestaand evenement als de Fietseling kan op een Autovrije Zondag winnen aan uitstraling.

Voor toeristen kan dit een extra troef zijn: de kuststad ontdekken zonder auto's. Eventueel kunnen randparkings buiten de stad in gebruik worden genomen. En uiteraard kan ook Oostende inspelen op het bestaande aanbod van de NMBS voor Autovrije Zondag: een mobiliteitsticket tussen twee Belgische stations, heen en terug, voor 8 euro.

Dit is een constructief voorstel dat wij graag ter stemming willen voorleggen aan de gemeenteraad.

ANTWOORD burgemeester Vandecasteele: dit is een goed voorstel en we zullen dit onderzoeken - er komt overleg met alle betrokkenen, want als we dit doen moet het goed georganiseerd zijn.

Vrijdag 20 november, 20u:
ECHO's VOOR EEN ANDER EUROPA door BART STAES
In Voor een ander Europa rekent Bart Staes af met de foute keuzes uit het verleden. Hij analyseert de uitdagingen waar Europa de komende vijf jaar voor staat. Europa blijft een uniek vredesproject. Vroegere vijanden werken al decennia samen, na jarenlange of zelfs eeuwenoude vetes. Die samenwerking is absoluut niet evident en verloopt al even min zonder horten en stoten; maar Europa gaat vooruit. Trager dan sommigen hopen; sneller dan critici vrezen. Voor een ander Europa drijft op hoop én perspectief. In de Verenigde Staten bevatte het Yes we can van Barack Obama die positieve en wervende boodschap. Om de crisissen in Europa te lijf te gaan, pleit Staes voor een Groene New Deal. Met dat ambitieuze plan mikt hij op een betere wereld; met aandacht voor innovatieve economie, faire handelsrelaties, milieu én mens. Think Big, Vote Green is de slagzin van dit boek.
De boodschap is duidelijk. Groenen denken ruim en zijn ruimdenkend.

Den Anklap, Leffingestraat 85, 8400 Oostende.
Deelnameprijs: 3 euro (leden, kortingscategorieën/ 5 euro (anderen)
Een organisatie van MASEREELFONDS i.s.m. Groen! en Vonk.