Begroting 2015: interpellaties van Sofie Cloet

06 Januari 2015

Tussenkomst Sofie Cloet op het Meerjarenplan 2015 Natuur en Milieu Evenementenweide. We vragen ons af wat de meerkost zal zijn om de zone om te turnen naar evenementenweide en rekening te houden met de opmerkingen van de buurtbewoners.

Natuur en milieu

We vinden het positief dat het stadsbestuur volop inzet op het crëeren van een groene long rond Oostende. Het groen lint, het stadsrandbos, het volop inzetten op het gebruik van inheemse bos- en boomsoorten. Ook het feit dat de vluchten naar Banjul, waar we het vorige maand nog over hadden, gecompenseerd zullen worden door het aanplanten van 35 nieuwe bomen per gemaakte vlucht vinden wij positief. In de raadscommissie informeerde ik nog bij de schepen of er ook financiële compensaties komen voor dit vluchtverkeer, en we nemen aan dat wat de schepen hierover zegt dat dit best zo rechtstreeks mogelijk terecht komt bij de bevolking van Banjul zelf, zonder tussenkomst van allerhande gespecialiseerde bedrijven zodat het geïnvesteerde geld opgaat aan allerhande overheadkosten.

We hebben wel vragen bij de geplande fietsverbinding langsheen de Keignaert. Eventjes schetsen : zo'n15 jaar geleden gaf de stad Oostende een eerste aanzet tot de uitbouw van dit prachtige natuurgebied aan de rand van Oostende. Het stadsbestuur kocht 9 ha akkerland langs de westelijke oever van de Keignaertkreek. In één adem werd het oorspronkelijke landschap met kraan en bulldozer hersteld, waarbij slenken en poelen werden gegraven en het historische grasland van weleer terugkeerde. In de daaropvolgende jaren werd het natuurgebied gestaag uitgebreid en ingericht. De Stad gaf het natuurgebied in erfpacht van Natuurpunt, die het gebied beheert in samenwerking met plaatselijke landbouwers. Bedreigde vogelsoorten vonden hier opnieuw een veilige broedplaats. Poelen en sloten vormen nu een prima leefgebied voor amfibieën. Ook typische planten, voelen zich weer thuis in het gebied. Dit is positief maar het idee alleen al dat fietsers dit waardevolle natuurgebied zullen doorkruisen, doet de natuurbeweging steigeren. Zij vrezen , volgens ons terecht dat broedplaatsen van vogels verstoord zullen worden en dat het fragiele ecologische evenwicht dat nu na al die jaren bereikt werd, zal verstoord worden. De investering voor zo'n fietsverbinding is ook niet min: het prijskaartje bedraagt zo'n slordige 250.000 euro. We vragen de schepen dan ook met aandrang om in deze beslissing rekening te houden met de natuurbeweging. Ook de

We hebben ook vragen bij de vermindering van de premies op groendaken. Van 40.000 euro in 2014 naar 30.000 euro de komende vijf jaar. Wij vinden het belangrijk dat er volop wordt ingezet op groendaken. Ze spelen een belangrijke rol. Ze dragen bij aan de toename van groene oppervlakken, de aanwezigheid van biodiversiteit en het vasthouden van regenwater op het perceel door bedekking van platte en hellende daken met langzaam groeiende planten en in het beste geval tot echte stadstuinen.

Cultuur en verenigingen.

We willen het in onze evaluatie in de eerste plaats hebben over de Grote Post. De stad stelt nog steeds geen groeipad of meerjarenplanning voorop, waardoor het niet duidelijk is dat de Grote Post haar werking zal kunnen blijven uitbouwen en verder haar engagement naar de betaling van het personeel zal kunnen blijven opnemen. De totale subsidie van de Grote Post vermindert, ook omdat de betoelaging vanuit de Vlaamse Gemeenschap afneemt door de geplande besparingen. Schepen Veulemans beweert dit te kunnen ondervangen door sponsoring, maar wij zijn van mening dat het gat in de begroting te groot is om dit te kunnen ondervangen met sponsoring.

Verder willen wij opmerken dat de schepen heeft haar huiswerk gemaakt. Er zijn veel plannen tot renovatie. Mijn collega Natacha Waldmann zal daar meer over zeggen. Ook de komst van een nieuw archiefdepot is positief en vooral lang verwacht. Wel opletten om archief materiaal in kelders onder te brengen. Archief en kelder dat zijn geen compatibele begrippen. Dus ik vraag daar wel de nodige aandacht voor. Bestaande verenigingen en organisaties worden verder ondersteund. Er zijn geen wijzingen in de subsidies. Ook niet voor cultuurcentrum de Grote Post en dat vinden wij jammer zoals eerder aangehaald.

Toerisme

 

Al vele jaren kondigt het stadsbestuur de komst van een Maritiem Museum aan. Recent kwam aan het licht dat het Maritiem Museum een Maritieme attractie zal worden. Er heerst nog veel onduidelijkheid over de locatie waar dit nieuwe museum moet komen. Maar vooral de invulling is het voorwerp van veel speculatie. Wij als Groene Fractie zijn het idee en de komst van een Maritiem Museum heel erg genegen, maar we pleiten wel voor een kwalitatieve invulling.We hopen dus op wat gedeputeerde Franky De Block heeft beloofd en aangekondigd in de pers, dat het zoveel meer wordt dan een museumen ik citeer mijnheer de Block "het moet een landmark worden met een uitstraling die extra toeristen aantrekt" en mijnheer de Block ik zou zelfs meer zeggen: ook voor de Oostendenaars zelf mag het een pleisterplek worden. Oostendenaars zijn trots op hun erfgoed en hun verleden. We wachten dus met spanning af wat de concrete invulling van het project zal worden.