Begroting 2016: Herbekijk de concessie voor horeca in Venetiaanse Gaanderijen

13 December 2015

De oorspronkelijke concessie voor de uitbating van de horeca-zaak in de Venetiaanse gaanderijen loopt van 1 januari 2006 tot 31 december 2015. Maw een duur van 9 jaar. Deze moet dus verlengd worden. Het voorstel is nu om te gaan naar een termijn van 11 jaar, dus tot eind 2026. De huidige concessionaris krijgt bovendien nog eens eenmalig het recht om te verlengen met nog eens 7 jaar, dus tot 2033. Dit doet me denken aan de langdurige concessies met Vinci Park. Het is geen goede zaak om ons als Stad voor zulke lange periodes vast te zetten. We blijven dezelfde fouten maken. De manoeuvreerruimte van de politiek wordt te klein. Wat als een volgend stadsbestuur andere dingen wil doen met die prachtige ruimte van de Venetiaanse Gaanderijen? Dan zullen we niet kunnen en zitten we vast tot 2033. Waarom die lange looptijd?

Bovendien stel ik me vragen over de concessievergoeding van 1.550 euro per maand, onafgezien van de inkomsten van de concessionaris. Voor een horecazaak van die omvang op die toplocatie in Oostende, lijkt me dat betrekkelijk weinig.

Ik wil het stadsbestuur vragen dit punt in te trekken en te herbekijken. 

Wouter De Vriendt.