Begroting 2016: Meer energie besparen in stadsgebouwen

13 December 2015

We vinden enkele acties ivm energiebesparing in de gebouwen van de stad. We vinden het erg dat dit al jaren geleden niet is gebeurd. Dit vereist een investering, dat is juist, maar het verdient zichzelf dubbel en dik terug op de energiefactuur. Bovendien is het milieubewust. We ondersteunen de acties zoals nieuwe stookplaatsen, een investering van om en bij de zestigduizend euro, de investeringen in dakisolatie,  circa vijfhonderdduizend euro en het plaatsen van zonnepanelen, een investering van ongeveer tweehonderddertigduizend euro maar we vinden de meest logische en evidente actie niet terug, namelijk het adequaat wind- en regenvrij maken van vensters; met name in het stadhuis is dit een zeer prangend probleem. Onze fractie heeft twee maanden geleden  de vraag naar energiebesparende maatregelen luidop gesteld in de pers. We hebben alle energiefacturen van de afgelopen jaren opgevraagd en geanalyseerd en gevraagd naar energiebesparende maatregelen bij de stadsgebouwen zelf. Wij ondersteunen dus de genomen acties maar we vinden ook dat je het werk dan ook moet afmaken en vensters en ramen mee moet opnemen in het actieplan. Hoe het komt dus mijnheer de schepen dat deze evidente investering niet werd opgenomen in de begroting. Autonoom Gemeentebedrijf Eos bevestigt dat er op dat vlak een probleem is . Het grootste probleem situeert zich op het niveau van het glas, het gaat vaak om ouder dubbel glas, maar de kaders zijn niet goed waardoor de wind door de kieren gaat. Investeren in energiebesparende maatregelen en het dan weer laten ontsnappen door vensters en kieren vinden wij niet wijs.

 

Groendaken

We zijn positief over de geplande subsidie op groendaken. Vorig jaar hebben we dit gevraagd aan u en u heeft gehoor gegeven aan onze oproep. Wij vinden het belangrijk dat er volop wordt ingezet op groendaken. Ze spelen een belangrijke rol. Ze dragen bij aan de toename van groene oppervlakken, de aanwezigheid van biodiversiteit en het vasthouden van regenwater op het perceel door bedekking van platte en hellende daken met langzaam groeiende planten en in het beste geval tot echte stadstuinen.  

 

Sofie Cloet.