Begroting 2016: Minderhedenbeleid: veel werk op de plank!

13 December 2015

Een van de operationele doelstellingen in het meerjarenplan luidt als volgt "De stad Oostende verhoogt de kansen op tewerkstelling voor alle kansengroepen binnen en buiten het Stadsbestuur" Als beoogde resultaten wordt het volgende vermeld het personeelsbestand van het Stadsbestuur is een weerspiegeling van de Oostendse bevolking De stad Oostende vervult een voorbeeldfunctie t.o.v. de organisaties in haar stad

 

In dezelfde lijn als het minderhedenbeleid, opgenomen in het meerjarenplan is de FMDO voorstaander van het invoeren van quota's als een tool tegen discriminatie van nieuwe Oostendenaars op de arbeidsmarkt. Bij monde van Ivy Goudsmit, coördinator FMDO en lid van de MARO werd tijdens een panelgesprek op vrijdag 5 december 2014  (waar u als schepen aanwezig was), duidelijk dat de FMDO  na 8 jaar wachten op een verbetering, afgestapt is van het idee van streefcijfers. De organisatie is thans voorstaander van het opleggen van tewerkstellingsquota's aan publieke en private bedrijven. U als schepen bevoegd voor het minderhedenbeleid heeft publiekelijk herhaalt dat u tegen het invoeren van quota's bent. U spreekt niet alleen tegen uw eigen beleid zoals staat in  het Meerjarenplan, maar ook tegen de professionele organisaties die uw beleid ondersteunen, waaronder de FMDO.

 

VRAGEN:

  • Wij vragen ons af of u nog altijd achter uw eigen beleid staat.
  • Deelt u de visies van uw beleidspartners zoals de FMDO over afstap van het idee van streefcijfers?
  • Zo ja, mogen wij in 2016 het invoeren verwachten van quota's in "het personeelsbestand om een weerspiegeling van de Oostendse bevolking te bereiken?"

?

Collins Nweke.