Begroting 2016: Ons voorstel van een “gezinnentoets” wordt niet gevolgd

13 December 2015

Onze stad moet aantrekkelijk worden voor jonge mensen, gezinnen en actieve mensen. Voor Groen is dat een strategische doelstelling en moeten alle acties daartegen afgewogen worden. Een "gezinnentoets" dus. Oostende is er niet in geslaagd de trend om te draaien. Het aantal jonge inwoners (0-19 jaar) blijft dalen t.o.v. 2005: van factor 100 naar 97,1. Terwijl het gemiddelde in de 15 grootste steden stijgt, van factor 100 naar 112,9. (Bron: blz.4 Profielschets) Het aantal plaatsen in de kinderopvang is in 2014 verder gedaald, in weerwil van alle mooie beloftes. Slechts 38,2% van de doelgroep 0-2,5-jarigen heeft in Oostende een plaats. In de 15 grootste steden is dat 45,3%.

Het is goed dat het budget 2016 maatregelen voorziet, maar het blijft afwachten. Ook vroeger werden allerlei beloftes gedaan. Zonder veel resultaten. De creatie van meer kinderopvang is een politieke keuze.

Ook inzake mobiliteit, is het opvallend hoeveel nieuwe werken in het openbaar domein gepland worden in 2016. Maar liefst voor 14,5 miljoen euro investeringen. Maar in de toelichtende nota geen aanzet tot een nieuwe visie, met meer ruimte voor fietsers, meer fietsstraten, etc. Wij vragen niet alleen een Groen Lint buiten de stad, maar ook IN de stad.

Wouter De Vriendt