Begroting 2016: Wat is de strategie voor het Economisch Huis?

13 December 2015

Begroting 2016: Wat is de strategie voor het Economisch Huis?

Ik durf vaststellen dat onze hoop voor betere dagen voor het Economisch Huis langzaam aan een realiteit wordt want enkele positieve bewegingen zijn de laatste maanden op te merken. Zo werd een doorlichting van de werking van de vzw doorgevoerd in 2015 na herhaaldelijke vraag van Groen sinds 2013. Vervolgens werd op dinsdag 25/08/2015 een nieuwe vorm van de raad van bestuur met unanimiteit aanvaard. We hopen met deze nieuwe versie er nog meer doorzichtigheid in de werking van het EHO wordt bereikt. Zoals u wel weet, het om(her)vormen van de organisatie in een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) geniet nog steeds onze voorkeur op lange termijn. Andere maatregelen die soelaas zouden bieden om de  efficiëntie van het Economisch Huis te verhogen zijn voor ons  bespreekbaar. Uit het profielschets 2015 hebben wij de volgende feiten vastgesteld: Oostendse leegstand staat in 2015 op hoogste peil (100 panden) in 4 jaar.

  • De uittredingsratio van ondernemingen - ondernemingen die stoppen tov actieve - stijgt flink in Oostende terwijl er maar mildere stijgingen zijn in andere centrumsteden en Vlaanderen
  • Het aantal jeugdwerkinfrastructuren per 1.000 jongeren daalt aanzienlijk van 101 (2010) naar 77 (2014)

 

Onze vragen:  
(We richten deze tussenkomst aan burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a)

 

  • Wij vinden geen expliciete strategie om bovenvermelde problemen te verhelpen in 2016 en erna. Hoe komt dit; zijn er andere concrete plannen om deze drie kernproblemen op te lossen?
  • Na analogie van de doorlichting, wat belet ons om de efficiëntiewinst van een omvormen van het Economisch Huis in een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) te laten onderzoeken in 2016? Meten is toch weten.?

 

?Collins Nweke