Besparen op subsidies voor de Grote Post is niet slim

21 December 2013

De besparingen op de subsidies voor het cultuurcentrum  vinden wij als groene fractie onverstandig. Dat het stadsbestuur al na één jaar cultuurcentrum bespaart op de subsidies, is bizar en kortzichtig. Iedereen die iets kent van de cultuursector, weet dat een opstartjaar het moeilijkste is. Blijkbaar beseft het stadsbestuur nog altijd niet dat het cultuurcentrum essentieel is voor de uitstraling en het imago van Oostende. Onze stad moet jonge mensen en actieve gezinnen aantrekken, voor hen is een stevig cultuuraanbod heel belangrijk.Het stadsbestuur mag ook wel eens in de spiegel kijken. Het cultuurcentrum moest per se vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 geopend worden, maar is nog altijd niet afgewerkt. Dan is het normaal dat de opstart wat traag verloopt en de inkomsten uit bijv. zalenverhuur voorlopig tegenvallen. Ook de werking met de vele vrijwilligers valt niet vol te houden. Een professioneel draaiend cultuurcentrum heeft een grotere ploeg personeel nodig. De verhoogde Vlaamse subsidies zijn dan ook erg welkom, maar de besparing vanwege de Stad is een streep door de rekening. De vraag stelt zich of deze meerderheid het meent met het cultuurbeleid of niet. De interpretatie van de schepen van Financiën dat het niet om een besparing gaat omdat er in 2013 vaak tussentijdse verhogingen van het budget zijn geweest, houdt geen steek. Als je de globale som maakt voor 2013, zie je een duidelijke daling in de begroting 2014.   Het  feit dat De Grote Post geen meerjarenplan kan opmaken is niet werkbaar: ze moeten nu onderhandelen met gezelschappen voor het seizoen 2014-2015, maar moeten alles onder voorbehoud doen omdat  de budgetten niet duidelijk zijn. Dit is een enorm nadeel t en opzichte van de andere CC's in Vlaanderen en heeft rechtstreeks effect op de programmatie. Deze situatie is niet houdbaar op lange termijn.

Om nu de beslissing te nemen het budget niet te verhogen, getuigt van een beperkt inzicht in de noden van een CC alsook van een ongelooflijk gebrek aan respect voor de mensen die er  hier en  nu hun schouders onder steken.  Het CC is het vlaggenschip van onze stad, we moeten hiermee uitpakken. Bij succes straalt het ook af op andere sectoren; de horeca, toerisme.

Als schepen van cultuur moet men strijden voor het CC, en zich niet verschuilen achter een ander mandaat als schepen van financiën. Wanneer dat laatste de overhand neemt en het CC hier schade van ondervindt, kan men zich allicht ernstige vragen stellen over de combinatie van beide functies. We vragen ons dan ook echt af wat de visie is van de stad op lange termijn  en  wat het nut is van het reeds geïnvesteerde geld in het gebouw als men geen geld  meer heeft voor haar werking.

 

Sofie CloetGemeenteraadslid

 

 

Over de Grote Post stelde Sofie op de gemeenteraad ook volgende vragen:

 

Tussenkomst punt 37 Cultuur- B-architecten voor ereloonsupplement ? Overeenkomst van dadingHet cultuurcentrum De Grote Post is minder dan één jaar geopend. We vroegen ons bij dit punt af wat de verklaring is voor het feit dat er nog steeds fundamentele mankementen zijn voor het gebouw ?

Enkele vragen:

Wat is de verklaring voor het feit dat er nog steeds fundamentele mankementen zijn aan het gebouw ? Het cultuurcentrum heeft dit jaar minder dan de begrote inkomsten voor zaalverhuur kunnen innen omwille van het feit dat bepaalde zalen door de bouwproblemen onverhuurbaar waren.  Wat heeft de stad gedaan om dit aan te pakken en zo de  inkomsten in de toekomst zo snel mogelijk te laten toenemen ? Wanneer zal het gebouw definitief opgeleverd worden ? In hoeverre wordt in het algemeen budget van de Grote Post rekening gehouden met het feit dat ze nog beperkt zijn op het vlak van zaalverhuur ? Welke zijn de taken die B-architecten opgenomen hebben in deze periode ? Kan de stad aantonen ? gezien de vele aanwezige gebreken, dat er geen nalatigheid is geweest ?

 Tussenkomst  Punt 47  Aanvullende subsidie voor bijzondere opdrachten in het kader van cultuur.

Het cultuurcentrum is minder dan één jaar geopend. We zien in de laatste maanden een stijging van het bezoekersaantal. Mensen komen van andere steden om een voorstelling bij te wonen. Dit is het bewijs dat het cultuurcentrum één van onze paradepaardjes  wordt van onze stad en het getuigt dan ook van een slimme city-marketing om te investeren in het cultuurcentrum en cultuur in het algemeen. Wij juichen deze aanvullende subsidie dan ook toe en hopen dat de stad Oostende dan ook structureel  blijft investeren in haar cultuurcentrum.