biodiversiteit en de Groene New Deal

23 Mei 2009

Hans Van Dyck, hoogleraar gedragsbiologie, stelt terecht dat we ons nog altijd zorgen moeten maken over de bedreiging van de biodiversiteit. Hij maakt zich echter onterecht zorgen wanneer hij denkt dat zelfs Groen! zich niet meer zou willen bezighouden met de bloemen en bijtjes maar enkel nog met de groene economie.(DS 20 mei)

In ons groen economisch plan, de Groene New Deal, besteden we juist heel veel aandacht aan biodiversiteit. Het is onze ambitie om de economische crisis op te lossen door economie met ecologie te verzoenen. We hebben het dan uiteraard niet alleen over klimaat of fijn stof, maar ook over biodiversiteit.

Het laatste Natuurrapport (2007) schetste inderdaad geen vrolijk beeld van de staat van de Vlaamse natuur. Elke dag gaat er acht hectare open ruimte verloren, dat zijn zestien voetbalvelden. De kentering die onder Paarsgroen werd ingezet, is op alle vlakken stilgevallen. De volgende Vlaamse Regering moet dringend weer de draad opnemen van een volwaardig natuurbeleid. Groen! geeft alvast de aftrap met een radicaal natuurherstelplan en wil zo komaf maken de mythe dat je alleen welvaart en werkgelegenheid kunt creëren door ruimte en natuur te vernietigen. Het tegendeel is waar. Een groene economie is namelijk een economie die rekening houdt met de draagkracht, niet alleen van de mensen maar ook van de natuur.

Groen! wil ook een nieuwe economische sector opbouwen die natuur(project)-ontwikkelaars en natuurontwikkelingsbedrijven alle kansen geeft zich te ontplooien. Bedrijven die zich inzetten om bijvoorbeeld open ruimte te herwinnen, bossen aan te bouwen, de bodemrijkdom te herstellen of fauna en flora opnieuw te doen opleven zouden hiervoor vergoed kunnen worden. Niet alleen door de overheid. Ook door de beheerders van stadsbossen, regionale landschappen, toerisme, horeca, vastgoed. Denk maar aan landbouwbedrijven die mee de kar van de biodiversiteit trekken of toeristische attracties die er baat bij hebben dat het groen toeneemt. Als er goede afspraken worden gemaakt, kan dit perfect gebeuren in samenwerking met het vele werk dat nu door vrijwilligers gebeurt bij het beheer van natuurterreinen.

De volgende Vlaamse regering moet ook dringend echt werk maken van soortenbescherming. In de eerste plaats door te streven naar goede milieukwaliteit. Dus minder gebruik van pesticiden, minder kunstmeststoffen, onze bodem minder geweld aandoen. Door natuurverbindingsgebieden of ecolinten te realiseren kunnen soorten die worden opgejaagd door de opwarming migreren.

Ten slotte mag 'Countdown 2010' geen dode letter blijven: tegen 2010 moet het verlies van biodiversiteit in Europa stoppen. Het Belgisch voorzitterschap van de EU dat ingaat op 1 juni 2010, zou best in het teken staan van de biodiversiteit. Europa kan immers een leidende rol spelen op wereldvlak rond de bescherming van natuurwaarden. Zoals we dat vandaag doen en zeker moeten blijven doen rond klimaat.

Vlinders en bijen zijn een belangrijk symbool voor de wijze waarop we onze natuur respecteren. Maar ze hebben ook een belangrijke economische en een nog belangrijker ecosysteem-functie. Als de bijen van de aardbodem verdwijnen, zei Einstein ooit, volgt niet veel later de mens. Nijvere bijen mogen voor ons gerust hét zinnebeeld worden van een bloeiende groene economie.

Bart Staes (Groen!) is Europarlementslid en lijsttrekker Europa, Hermes Sanctorum (Groen!) is lijsttrekker Vlaams-Brabant.