Bizar: Schepen Hilde Veulemans (CD&V) geeft kritiek op eigen begroting

04 Januari 2014

Schepen Hilde Veulemans (CD&V) op tot extra besparingen. Waarom is dat dan niet gebeurd in deze begroting, vraagt Groen zich af. Zij is immers schepen van Financiën. Het is zeer bizar en ongeloofwaardig dat enkele dagen na de persvoorstelling van het budget, de schepen van Financiën in kranteninterviews oproept om méér te besparen dan nu gebeurt. De schepen vindt haar eigen budget dus niet goed.  Veulemans doet nog enkele andere opmerkelijke uitspraken. Ze vreest "dat de eigen huisvesting in het gedrang komt door de besparingen". Ze roept op dat "we moeten oppassen om niet al het patrimonium van de stad te verkopen". De mislukte schuldafbouw wijt ze aan de opkuisoperatie van het ziekenhuis en het BGB. Maar die schulden van BGB zijn er altijd al geweest, is het stadsbestuur er dan van uitgegaan dat ze dat voor eeuwig en altijd onzichtbaar kon houden? Een verstandig stadsbestuur calculeert die schulden in, in plaats van ze jarenlang weg te moffelen.  Schepen Veulemans wil verder ook het gratis openbaar vervoer voor 60-plussers afschaffen. Is dat een standpunt van de andere coalitiepartijen?

 I.v.m. de gedaalde subsidies voor het cultuurcentrum De Grote Post, doet de schepen nog een vreemde uitspraak: "april, mei is de deadline. Als we dan geen uitzicht hebben op extra middelen, zal De Grote Post moeten inkrimpen." Excuseer? Wij dachten dat deze coalitie de illusie had dat de Grote Post het ook met minder middelen kan doen, maar neen, dit stadsbestuur maakt dus bewust een begroting die zorgt voor een inkrimping van De Grote Post. Il faut le faire. Het eerste jaar van een cultuurcentrum is het belangrijkste, maar ook het moeilijkste. Dan is er steun nodig, geen dalend budget. Maar Groen dankt schepen Veulemans voor de eerlijkheid. Slechts 1 conclusie is mogelijk: onder dit bestuur is cultuur zéér kwetsbaar en met deze traditionele partijen aan de macht past niets beter dan nog eens de wijze woorden te herhalen: "alles van waarde, is weerloos".