BMX-Parcours De Schorre - Beëindiging van de overeenkomst tot het in gebruik geven

29 April 2016

BMX-Parcours De Schorre - Beëindiging van de overeenkomst tot het in gebruik geven

Dit staat vandaag zeer mager onderbouwd op de agenda, samen met de goedkeuring van een huishoudelijk reglement voor de BMX-piste op de Schorre en we wensen toch wat verduidelijking.   Deze piste wordt nu reeds voor het achtste jaar in gebruik genomen door de vzw OstendBMXclub. Deze vzw heeft vorige maandag te horen gekregen van de schepen dat hun contract met de stad éénzijdig wordt verbroken. Dit omdat er een vraag zou gekomen zijn van een wielervereniging die graag zou willen uitbreiden met een BMX-afdeling.

 

Op zich is het maximaal in gebruik nemen van specifieke infrastructuur een normale redenering, maar om al meteen een contract met een vereniging éénzijdig te verbreken op basis van de vraag van één andere vereniging lijkt me straf. Vooral als men weet dat deze vereniging ook grotendeels instaat voor het onderhoud en alle kosten verbonden met het gebruik van de piste op zich neemt.

 

 

Daarenboven lijkt het me ook heel erg straf dat hier geen communicatie over zou zijn gevoerd met de club op voorhand. In het volgende punt moeten we een huishoudelijk reglement goedkeuren dat ingaat op 1 juli, maar in het contract dat de stad indertijd afgesloten heeft met de vzw OstendBMXclub staat duidelijk dat de overeenkomst liep tot 31 maart 2016, en dat die stilzwijgend met 5 jaar verlengd wordt tenzij één van de partijen zes maanden op voorhand met een aangetekend schrijven de overeenkomst opzegt.

 

De club geeft aan geen aangetekend schrijven te hebben ontvangen en dus te zijn uitgegaan van een verlenging voor 5 jaar. Ook voor de structurele investeringen die de club in het verleden deed werd geen oplossing aangereikt. Het lijkt erop dat dit op een drafje beslist werd.

Dus graag een antwoord op volgende vragen:

 

-    Is er een aangetekend schrijven gestuurd 6 maanden voor het einde van de termijn om de overeenkomst met OstendBMXclub op te zeggen?

-    Zo niet, op welke rechtsgrond kunt u dan nu deze opzeg realiseren met een opzegperiode van 2 maanden? De juridische grond voor deze beslissing was niet terug te vinden in e-besluit.

-    Werd er reeds in het verleden samengezeten met de club om de mogelijkheid van het delen van de piste met een andere club te verkennen?