Collins blikt terug op 6 maand politiek werk

18 September 2011

Na een halfjaar lokaal politiekwerk is het misschien een goede idee om terug te blikken op mijn tussenkomsten vanuit de oppositiestoel in de OCMW-raad van Oostende. De dossiers betreffen: in Oostende Nachtopvang

  • Serviceflats in de Torhoutsesteenweg
  • Subsidiëring doorgangswoningen
  • Kennisopbouw binnen het OCMW, betreffende hulp en dienstverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden
  • Communicatieplan van het Meldpunt Discriminatie in Oostende
  • Oostende en slachtoffers van de (kern)ramp in Japan
  • Budgetrekeningen van OCMW-klanten en privacy
  • Voorstel tot live uitzending van de openbare zittingen van de OCMW-raad

In bijlage een overzicht van al deze punten.

We doen voort ... Collins Nweke