Collins Nweke's visie op begroting Oostende 2015

30 December 2014

Collins Nweke's visie op begroting Oostende 2015

Mijn tussenkomst in de begrotingsbespreking heb ik beperkt tot drie hoofdbeleidsthema's: Sociaal (Huis) Beleid Lokale Economie

  • Minderhedenbeleid (werd geschrapt wegens onvolledig raadsdossier)

Hiermee een bloemlezing van mijn interventie in de begrotingsbespreking:
Er is op vandaag nog geen wijkgezondheidscentrum operationeel in Oostende. De zaak evolueert  in een gunstige richting en daarmee zijn wij blij.
Na de ongelukkige afschaffing vanaf 01/01/2014 van de thuiszorgpremies door het Sociaal Huis, blijf er nog een grote bezorgheid bij  de doelgroep en hun families. Groen blijft duidelijk en consequent dat de thuisverzorgers van onmisbaar belang zijn voor de samenleving.
Er is nog geen sprake van een adequate opvang in Oostende voor daklozen. Groen kan moeilijk begrijpen hoe een adequate daklozenopvang realiseerbaar is zonder dat het een permanent karakter in neemt. Is er nog een kans in 2015 dat de wensen van de Oostendse sociale sector voor een permanente daklozenopvang vervuld zal worden?
De Sociale Kruideniers worden populair in Vlaanderen maar Oostende is één van de centrumsteden waar dit nog altijd ontbreekt. De komst van Sociale Kruideniers in Oostende in 2015 is dan ook goed nieuws.
We vinden, welgeteld 11 zinnen onder de beleidsdoelstelling economie; vage acties, zonder inhoud. En dit voor een stad met tal van economische indicatoren die quasi permanent op rood staan sinds 2000.
Voor de volledige begrotingstussenkomst klik hier.