Congoboot toch naar Oostende?

08 Maart 2013

Op 28 februari ll. stelde Herman Lodewyckx (Groen) de  gedeputeerde van de Provincie West-Vlaanderen Franky De Block voor om de  komst van de Congoboot  Charlesville naar Oostende op te nemen in het project van het op te richten Maritiem Museum.  De gedeputeerde zal het voorstel verder  onderzoeken. Eerder reageerde schepen van Monumentenzorg Bart Tommelein (Open Vld) afwijzend  op een gelijkaardig voorstel van de Vzw Oostendse Oosteroever.  Groen Oostende is echter van mening dat de komst van de Charlesville naar Oostende een absolute toeristische  en economische meerwaarde zou kunnen hebben voor de stad en steunt daarom het voorstel van Franky De Block. Sofie Cloet (Groen) legt uit waarom:  De Charlesville  is een laatste stille getuige van de  roemrijke vaartlijn  België-Congo (Antwerpen-Matadi).  In Antwerpen is er geen plaats voor het vaartuig, maar Oostende heeft mogelijkheden op de Oosteroever of langsheen de kade vlakbij Hangaar I. Inhoudelijk kan het schip een aanvulling bieden op  de maritieme verhaallijnen  in het nog op te richten Maritiem Museum. Historisch is Oostende verbonden met Congo door de vele werken van Koning Leopold II in de badstad, ten tijde van de koloniale overheersing. Ten slotte valt er ook een economisch voordeel te halen: Oostende heeft in het verleden de Amandine gerestaureerd in het kader van sociale tewerkstelling. Waarom kan de Congoboot niet in het kader van zo'n sociaal project gerestaureerd worden ? vraagt Sofie Cloet zich af. Toeristisch zou de Charlesville kunnen uitgroeien tot een ware trekpleister en  samen met de Mercator de geschiedenis van onze stad verrijken. We hopen dan ook dat Schepen  Bart Tommelein zijn mening herziet en toch nog het voorstel van Groen in overweging wil nemen.