COVID-crisishulp: Stad Oostende schakelt een versnelling hoger

25 Februari 2021

COVID-crisishulp: Stad Oostende schakelt een versnelling hoger

De coronacrisis heeft nu al bijna een jaar een enorme impact op heel veel mensen, ook financieel zijn de gevolgen bijzonder ernstig. Stad Oostende kende tot nu toe al meer dan 1,5 miljoen euro aan hulp toe en neemt een aantal bijkomende, gerichte maatregelen om elke Oostendenaar te helpen waar nodig. De focus ligt op drie domeinen: proactief mensen contacteren, digitalisering en psychisch welzijn. Deze crisis hakt er bij een pak mensen diep in. Stad Oostende wil iedereen die het moeilijk heeft bereiken met hulp waar nodig. Schepen van Welzijn Natacha Waldmann: “Preventie is cruciaal. We moeten ingrijpen nog vóór mensen structureel in financiële problemen komen, daarom schakelen we nu nog een versnelling hoger.” Sinds de uitbraak van de corona-crisis, ontving Stad Oostende 2.299.467 euro COVID-middelen van de Vlaamse en federale overheid in het kader van sociale dienstverlening en armoedebeleid (incl. een indexering van het Energiefonds). Hiervan is op vandaag 1.570.340 euro toegekend aan Oostendenaars. Het profiel van de mensen die zich tot de Stad Oostende wenden voor hulp is heel divers. Zowel kwetsbare Oostendenaars die reeds in armoede leefden als mensen die nu voor het eerst financiële problemen ervaren, komen aankloppen bij dienst Welzijn. 82% van de aanvragen die worden ingediend, worden ook effectief positief beantwoord. Schepen Waldmann: “Meer dan de helft van de aanvragen komt van mensen die voorheen geen traject hadden bij het OCMW. Corona is helaas bij velen de druppel geweest, als stadsbestuur willen we hier alert op reageren om zo te vermijden dat een hele groep mensen in structurele armoede belandt.” De laatste maanden is er een sterke versnelling merkbaar bij de toekenning van de individuele OCMW-coronasteun. Elke maand is het bedrag aan toegekende hulp gestegen. Toegekende coronasteun: oktober: 13.541 november: 26.324 december: 45.232 januari: 73.088 februari (t.e.m. 22/2): 102.687 Totaal: € 260.873 Nu het team op kruissnelheid zit, is er ruimte om bijkomende maatregelen te nemen en ook zelf actief mensen te contacteren met een hulpaanbod. Zo zetten we nu sterk in op: Iedereen die sinds maart minstens 1 dag technisch werkloos was (9.178 mensen) wordt gecontacteerd. Meest kwetsbare (gekende) profielen (200 gezinnen) worden via huisbezoeken geïnformeerd. Ook mensen met een verhoogde tegemoetkoming zijn gecontacteerd. Nauwe samenwerking met partners EHO, DYZO, Kind en Gezin, scholen, SHM, Wijkgezondheidscentra… om actief potentiële aanvragers in hun netwerk te contacteren. Alle reeds behandelde dossiers voor eenmalige hulp worden opnieuw gecontacteerd om te vragen of er bijkomende noden zijn. We zetten verder in op digitalisering (laptops + tussenkomst aansluiting). Focus op psychologische hulpverlening en het doorbreken van isolement: versterken van bestaande initiatieven, met focus op zowel jongeren als ouderen. Daar gaat 80.000 euro extra naartoe. “De mentale last van deze crisis is voor heel veel mensen erg zwaar, heel wat Oostendenaars vechten elke dag om niet op te geven. Daarom zullen we ook gericht op het domein van psychisch welzijn inzetten. Er komt ook een nieuwe communicatiecampagne, waarbij net als de afgelopen maanden nauw samengewerkt zal worden met onder meer de voedselbedelingsinitiatieven, de mutualiteiten en de zorgpartners in de eerstelijnszone” aldus Schepen Waldmann. Daarnaast zullen ook opnieuw posters en brochures ter beschikking gesteld worden in de scholen, kinderdagverblijven en aan diverse diensten met een loketfunctie, plaatsen waar élke Oostendenaar komt. Ook in het vaccinatiecentrum zal de informatie worden verdeeld.