Cultuur mag geen speelbal zijn van partijpolitiek

09 Oktober 2014

Het stadsbestuur heeft bemoedigende stappen gezet om cultuur in Oostende opnieuw op de kaart te zetten, met het cultuurcentrum De Grote Post als voorlopig hoogtepunt. Oostende heeft nood aan een dergelijk centrum met een gevarieerd cultureel aanbod. Sinds de komst van De Grote Post zien we niet alleen dat heel wat mensen de weg naar cultuur lijken te hebben gevonden, ook van buiten Oostende trekken we bezoekers aan. Maar het werk is nog niet af. Om die broze vooruitgang niet teniet te doen, is een correct beleid cruciaal. Cultuur moet ruimte krijgen en mag geen speelbal zijn van partijpolitiek. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2012 kwam onze stad negatief in het nieuws, velen stelden zich vragen over de manier waarop men in Oostende aan politiek doet. De roep naar meer ethiek in de politiek klonk luid. Een voortzetting van deze episode willen we absoluut vermijden. Daarom vindt Groen het belangrijk om

in bestuursorganen onze rol op te nemen als volwaardige bestuurder en eisen we een objectief, transparant en kwalitatief beleid in de autonome gemeentebedrijven en de EVA's (extern verzelfstandigde agentschappen) van de stad.

Natacha Waldmann, gemeenteraadslid voor Groen, verduidelijkt: "De politieke vertegenwoordiging in het bestuur van onder andere De Grote Post is decretaal vastgelegd. In Oostende wordt de oppositie buiten het dagelijks bestuur gehouden, zonder dat het decreet dat oplegt. Groen betreurt deze keuze, want de doelstelling moet steeds het streven zijn naar een zo goed mogelijk bestuur ongeacht de achtergrond van bestuurders. Hiervoor moet men alle bestuurders, zonder onderscheid, voldoende betrekken en openstaan voor constructieve input."

Groen heeft aanwijzingen dat het met de aanwervingen de verkeerde kant opgaat. Bij een aanwerving voor een sleutelpositie in de Grote Post blijkt partijpolitieke achtergrond in grote mate meegenomen te zijn in de procedure.

"Uit een overzichtstabel met de verschillende stappen van de aanwervingsprocedure blijkt dat bewuste kandidaat na de vele objectieve selectieproeven op een lagere plaats is geëindigd. Deze volgorde werd na een laatste gesprek met de dagelijkse leiding omgegooid en de bewuste kandidaat eindigde als eerste.", vervolgt Waldmann. "Deze laatste stap in de procedure, dit gesprek, is totaal willekeurig gebeurd: zonder transparantie, zonder idee van de gebruikte criteria, en zonder weet van de schaal waarop punten werden toegekend."

Natacha Waldmann verduidelijkt: "Dit soort politieke benoemingen zijn niet meer van deze tijd en staan tegenover alles waar wij als Groene partij voor staan. Wij zijn van mening dat bij aanwervingen steeds gekozen dient te worden voor de beste kandidaat ongeacht geslacht, ras, leeftijd of politieke kleur. Hier is geen sprake van een objectieve aanwervingsprocedure en dat is nochtans wat nodig is als er belastinggeld mee gemoeid is, of het nu gaat om de NMBS, Belgacom of De Grote Post in Oostende."

"We willen er de nadruk op leggen dat de bestuurders van Groen en N-VA in de afgelopen maanden het gebrek aan transparantie reeds meermaals intern hebben aangekaart in de Raad van Bestuur. Vermits we op een muur blijven botsen, rest ons geen andere keuze dan dit in de openbaarheid te brengen. In de hoop dat de verontwaardiging in de Oostendse publieke opinie ervoor kan zorgen dat dit niet meer gebeurt. En omdat de kwaliteit van De Grote Post te belangrijk is om speelbal te zijn van partijpolitiek.", aldus nog Waldmann.

"We hebben beide een aantal constructieve voorstellen gedaan om de openheid binnen het bestuur te verhogen, maar deze werden van tafel geveegd. Bovendien weigert men een ingediend agendapunt te agenderen zelfs na ondertussen twee Raden van Bestuur.", vervolledigt het bestuurslid. "Er zijn gesprekken geweest met zowel de dagelijkse leiding als het dagelijks bestuur, samengesteld uit mensen van de meerderheidspartijen. Al deze stappen hebben tot nu nergens toe geleid. Dit is een stuitend gebrek aan respect voor ons als bestuursleden en roept heel wat vragen op over de belangen die spelen binnen het bestuur."

Groen wil hier nu publiek paal en perk aan stellen en roept de meerderheid op om mee te werken aan een transparant beleid en een ethisch bestuur. Dergelijke acties bevestigen alleen maar het negatief beeld dat veel mensen hebben van politiek en dat kunnen we onmogelijk dulden. Waldmann vult aan: "Het is niet onze bedoeling om de aanwerving terug te draaien, maar het is wél onze uitdrukkelijke vraag om de controlemogelijkheden van de bestuursleden op de werking van De Grote Post te verhogen. Want dit voorval toont aan dat het nodig is. In de toekomst moeten alle bestuurders een stem krijgen in het beleid. Pas dan spreken we van goed bestuur en zullen politieke benoemingen onmogelijk worden.

 

Natacha Waldmann,

 

Bestuurslid De Grote Post
Gemeenteraadslid Groen
Voorzitter Groen Oostende