Daklozen hebben niets aan rondje zwartepieten

04 Februari 2014

Vanessa Vens, Oostends OCMW-voorzitter, beschuldigt de andere kustgemeenten ervan daklozen te dumpen in Oostende. Groen-OCMW raadslid Bert Peirsegaele merkt op dat deze buurgemeenten dit ten stelligste ontkennen: "wie spreekt hier de waarheid?". Bovendien vindt Groen dat Vens zich de verkeerde vragen stelt. "Voor een voorzitter van een OCMW moet de kernvraag zijn waarom het aantal daklozen groeit", vindt Bert Peirsegaele. "Het is de taak van elke centrumstad om de eigen verantwoordelijkheid op te nemen in plaats van een rondje zwartepieten te spelen. Nu doet Oostende dat maar half: de bestuurspartijen weigeren immers een permanente daklozenopvang te organiseren, hoewel Oostende wel degelijk met heel wat armoede en dakloosheid kampt." Groen wijst erop dat dit niet alleen nadelig is voor de kansarmen zelf, maar ook voor het imago van onze stad. De Oostendse groenen wijzen er overigens fijntjes op dat Vens wel moord en brand schreeuwt over daklozen uit buurgemeenten die naar Oostende trekken, maar er vergeet bij te vertellen dat na de sluiting van de winteropvang in Oostende de daklozen zelf naar andere centrumsteden moeten trekken. Elk jaar merkt Brussel een instroom op van daklozen uit Oostende. ""Eerst eens voor eigen deur vegen dus", merkt Peirsegaele op.

Met een vraag op de voorbije OCMW-raad luidde Peisegaele al de alarmbel. Hij wees erop dat ondanks een zachte winter het aantal daklozen in onze stad blijft stijgen. "Laten we geen onnodige energie steken in wederzijdse onsympathieke verwijten. We verwachten liever dat Vens een structureel overleg opstart met de verschillende actoren rond de problematiek van de dakloosheid. Positieve veranderingen moeten snel zichtbaar zijn, want terwijl de ene gemeente de andere verwijt, moeten mensen de nacht op straat doorbrengen. Actie dus, en liever vandaag nog dan morgen", besluit Bert Peirsegaele.