De beheersovereenkomst 2014 CC De Grote Post

27 Januari 2014

Wij hebben de nieuwe beheersovereenkomst doorgenomen en wij zien hierin geen nieuwe elementen die het verlies aan subsidies, wat in de begroting 2014 beslist werd, compenseert.  Op dit moment moet de programmatie voor volgend jaar worden vastgelegd, maar met het budget dat nu voorop ligt kan geen volledige programmatie worden gerealiseerd. Dit brengt voor de medewerkers van de Grote Post  veel druk met zich mee. Ook blijft het voor CC De Grote Post zo  dat er nog maar moeilijk kwaliteitsvolle voorstellingen kunnen worden geprogrammeerd.  We duiden op enkele aandachtspunten: de prijzen voor de zalen voor verenigingen worden bewust laag gehouden, maar daar staat ook een personeelskost tegenover: denken we maar aan controle, permanentie, ? enz. Ook door het grote aantal avonden dat zalen verhuurd worden, moet steeds personeel voorzien worden en  dit neemt ook een grote hap uit het budget . De  subsidie van de stad is dus niet enkel nodig voor programmatie. Als de evolutie zich voortzet, dringt een prijsstijging  zich op om het werkingsbudget sluitend te maken en dat moeten we vermijden.

Kwaliteitsvol personeel aantrekken blijft erg moeilijk als men enkel tijdelijke contracten kan aanbieden. Een meerjarenplan is nodig om zuurstof te geven aan het personeel en om talent binnen te halen. Maar met het  huidige budget geraken ze er niet.Ten slotte verwijzen we naar de beloftes op de begrotingsbespreking van december. Zowat alle meerderheidspartijen hebben beloftes gemaakt om in een oplossing te voorzien. Welke maatregelen werden al uitgewerkt?

Sofie Cloet,

Gemeenteraadslid.