De realiteit spreekt het bestaan van een stadsbreed taalbeleid tegen

26 Januari 2015

De realiteit spreekt het bestaan van een stadsbreed taalbeleid tegen

In de gemeenteraad van oktober 2014 zijn wij tussengekomen rond een stadsbreed taalbeleid voor Oostende met de vraag of er een visietekst en beleidsplan zijn zoals bepaald in het meerjarenplan. Schepen Tom Germonpré antwoordde dat de documenten bestonden. In die gemeenteraad hebben wij een exemplaar van de visietekst gevraagd. Na een tijdje wachten zonder resultaat hebben wij de vraag nogmaals formeel gesteld via 'Schriftelijke Vraag' op datum van 30 oktober 2014. Op die formele vraag was een antwoord wel gekomen maar nogmaals ontbrak het gewenste document.

Vraag:

Is er een legitieme reden waarom we geen exemplaar van de visietekst stadsbreed taalbeleid (of een ontwerp daarvan) mogen ontvangen? Zo niet, zouden wij graag een exemplaar willen ontvangen tijdens deze gemeenteraadszitting.

 

Repliek over visietekst taalbeleid

  • We zouden graag willen onderlijnen dat er een groot verschil is tussen het bestaan van een visietekst en het bestaan van een ontwerp van een visietekst. 
  • Onze zeer duidelijke vraag in deze raad in oktober was  naar een visietekst waarop u, schepen Germonpré het volgende heeft beantwoordt (vastgelegd in het videoverslag):  "Er is inderdaad een visietekst... de visietekst is er aanwezig.... er zijn veel diensten die daar gebruik van maken"  
  • Of dit antwoord met de realiteit strookt zoals vermeldt in  het antwoord van de administratie gaan wij niets uitspreken. Het is immers aan de Oostendenaars om een beoordeling te maken maar de feiten zijn er en we zouden wel twee daarvan willen onderlijnen:
  • Ten eerste er kan geen sprake zijn van het bestaan van een visietekst als dit nog niet werd goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen maar ook als het deze gemeenteraad nog niet gepasseerd is.
  • Ten tweede, duurzaam, transparant  en logisch beleidsontwikkeling impliceert dat het beleidsplan en  actieplan producten zijn van een wettelijk visietekst. Dat er geen wettelijk visietekst is, toont bij mijn logisch redenering aan dat er ook geen beleidsplan bestaat.

 

Collins NWEKE | Gemeenteraadslid voor Groen

Oostende, 23 januari 2015
www.collinsnweke.be