Dringend werken nodig aan populaire bushalte Nieuw Kerkhof

02 September 2013

De bushalte Nieuw Kerkhof is één van de meest gebruikte in onze stad. Vele Oostendenaars nemen de bus om een bezoek te brengen aan een dierbare overledene.  Het probleem

Bij de heraanlegging van de Stuiversstraat in de omgeving van deze populaire bushalte "Nieuw Kerkhof" werd er geen verhoogde opstapplaats voorzien. Er ontbreekt ook een bushokje. Dit vormt een probleem daar de bus er half op de weg en half op een openbare parkeerplaats stopt. Deze halte is trouwens populair bij de senioren omdat die op loopafstand is van het dienstencentrum "De Blomme". Bij navraag bij De Lijn werden we verwezen naar het stadsbestuur. Het stadsbestuur erkent het probleem en bevestigt dat er geen akkoord werd bereikt met De Lijn omtrent de plannen. Volgens het stadsbestuur is het uitvoeren van aanpassingen onmogelijk.

Het stadsbestuur beseft blijkbaar het belang van openbaar vervoer niet. Als lokale overheid moeten we daar zorg aan besteden. Een bushalte aan het kerkhof is zeer belangrijk voor mensen die een groet willen brengen aan een dierbare overledene. Het stadsbestuur moet daar gevoelig voor zijn.

 

Getuige

Mevrouw Wyda Cicovic woont al jaren in deze buurt. Zij is tevens rolstoelgebruiker. Voor Wyda en andere mensen met een beperking en ook hun kennissen is de veiligheid en comfort aan deze bushalte totaal ondermaats.

 

Onze bezorgdheden

Wij vragen ons af of het stadsbestuur beseft dat veel senioren deze halte gebruiken? Voor deze mensen is het geen pretje om hier de bus te nemen, laat staan voor rolstoelgebruikers zoals Wyda of voor jongmoeders met kinderwagens. Het stadsbestuur plant de installatie van een schuilhuis aan de andere kant van de halte. Dit vinden we uitermate ondoordacht omdat dit zeer onveilig is. Concreet, vroeg Gemeenteraadslid Collins Nweke in de gemeenteraad van vrijdag 30 augustus 2013 de burgemeester als volgt:

 

  1. Beseft het stadsbestuur dat er vele senioren gebruikmaken van deze bushalte? Voor deze mensen is het geen pretje om daar de bus te nemen laat staan voor rolstoelgebruikers.

  2. Wat zal het kosten om de nodige aanpassingen uit te voeren en welke stappen heeft het stadsbestuur genomen om passende subsidies te bemachtigen?

  3. Bent u het met me eens dat een schuilhuis aan de andere kant van de halte uitgesloten moet worden door tekort aan veiligheid?

  4. Het plaatsen van een luifel zou een goede zaak kunnen zijn. In welke termijn is dit realiseerbaar?

 

VOORSTEL

Alhoewel het plaatsen van een luifel de veiligheid en comfort niet volledig waarborgt, vinden we dit een goede oplossing in de gegeven omstandigheid. We roepen dan ook het stadsbestuur op om dit dringend te realiseren. Tevens stellen we voor om dit item op de agenda te plaatsen voor een volgende wijkraad.

 

 

Collins NWEKE

Gemeenteraadslid voor Groen