Dringende medische zorg voor iedereen, met of zonder papieren

27 Januari 2014

In de gemeenteraad van 24 januari 2014 stelde Groen-fractieleider Wouter De Vriendt de volgende dringende vraag aan burgemeester Jean Vandecasteele (SP.A). Dokters van de Wereld willen samen met het CAW in Oostende een antennepost dringende medische hulpverlening opzetten. Het gaat om een medische post voor mensen zonder papieren, maar ook kansarmen uit Oostende zelf. Dat omdat dringende medische zorg voor mensen zonder papieren of financiële middelen via ziekenhuizen niet altijd even toegankelijk is. Dat is een realiteit in gans het land. Zeker in Oostende, met kansarmen en transitmigratie, is er volgens de mensen die dagelijks op het terrein staan behoefte aan. De eerste die reageerden, waren coalitiepartij OpenVLD samen met N-VA. Zij verzetten zich tegen het initiatief van dringende medische hulp voor zieken en invaliden.

In Het Laatste Nieuws van gisteren konden we lezen dat schepen Tom Germonpré (SP.A) het initiatief steunde.

Vandaag in De Standaard echter OCMW-voorzitter Vanessa Vens, ook van SP.A, die zich verzet tegen een antenne basiszorg medische hulpverlening. En OpenVLD, die een versnelling hoger schakelt, en dreigt met het opzeggen van de samenwerking en subsidies van het CAW.

Enkele vaststellingen en vragen die we vanuit Groen op tafel leggen:

-          We hebben allemaal baat bij minder armoede in Oostende. Dat is slecht voor de betrokkenen, maar ook voor het imago van onze stad. Net de organisatie die werk maakt van armoedebestrijding en dus een betere leefbare stad, wil OpenVLD droogleggen. Dat zou zeer onverstandig zijn en Groen zal zich daar met hand en tand tegen verzetten. Is dat het standpunt van de volledige coalitie en wat is hier de stand van zaken?

-          Het argument van het aanzuigeffect wordt te pas en te onpas gebruikt. Ik moet nog de eerste vluchteling tegenkomen die zijn land ontvlucht omdat er in Oostende een basispost medische zorg bestaat. De Dokters van de Wereld zijn trouwens actief in Antwerpen, Brussel en La Louvière, en sommige ziekenhuizen staan wel degelijk open voor dringende medische hulpverlening. Het is dus fout te zeggen dat Oostende uniek zou zijn en dus mensen zonder papieren zou aantrekken.

-          Er is een kakafonie binnen de coalitie: OpenVLD heeft hetzelfde standpunt als N-VA, en binnen SP.A lopen de meningen ook uiteen. De burgemeester is het hoofd van deze coalitie, aan hem dan ook de vraag wat nu het standpunt is van het stadsbestuur en wat de stand van zaken is. Laten we dit een kans geven, na verloop van tijd kunnen we het initiatief evalueren.

-          Groen is ondubbelzinnig: een zieke of kreupele laat je niet op straat staan, ook al heeft hij geen papieren. Voor ons is dat een elementair humanitair principe dat wij nooit zullen opgeven. Dat staat los van de vraag of hij hier kan blijven of niet.

Ik weet dat er op een dringende vraag geen repliek van onze kant meer mogelijk is. We zullen dus het antwoord beluisteren en hopen dat u duidelijkheid schept over het standpunt van het stadsbestuur.

 

Wouter De Vriendt.