Een gezonde en dynamische economie

Economie is een belangrijke hefboom in de stad. Een gezonde economie geeft zuurstof aan haar inwoners en verhoogt de leefbaarheid voor jonge gezinnen en actieve bewoners. En Oostende heeft heel wat potentieel. Onze stad telt heel wat ondernemers en kleine zelfstandigen die met veel passie in sectoren als shopping, horeca, maar ook beleving, toerisme of innovatie actief zijn. Het Economisch Huis moet deze mensen wegwijs maken en ondersteunen, en mag hier voor Groen nog een groot stuk in groeien.
Maar we mogen geen stad worden van toerisme alleen: er schuilt ook veel potentieel in de bedrijventerreinen, het maritieme, de luchthaven… Ook een grote werkgever als de haven dient optimaal tot zijn recht te kunnen komen in een stad met een rijke geschiedenis in de visserij. We mikken dan ook voluit op clusters met hoger onderwijs, innovatie en jobs. Naast de klassiekers wil Groen ook ten volle de aandacht richten op kleinere initiatieven rond bijvoorbeeld korte keten-landbouw, deeleconomie of op manieren om creatieve ondernemers te steunen. Ook sociale economie dient terug op de kaart te komen als opstap voor mensen die moeilijker deelnemen aan onze arbeidsmarkt. Onze stad kan en moét een voorbeeldrol opnemen hierin.

Lees het volledige hoofdstuk