Eerlijker

18 December 2017

Eerlijker

Oostende krijgt een nieuwe impuls. We zijn een fiere stad, die gezinnen en jongeren wil aantrekken. En een écht progressief bestuur omarmt inspraak.

  • Iedereen heeft recht op een warm nest. Met Groen komt er een bouwstop op appartementen voor tweedeverblijvers, en een Operatie Renovatie voor meer betaalbare woningen voor Oostendenaars.
  • We gaan meer dan ooit actief op zoek naar eenzaamheid en verborgen armoede in de wijken. Een permanente daklozenopvang en meer wijkgezondheidscentra zijn voor ons evident.
  • Inspraak en transparantie worden de norm. Met een burgerbegroting en een stadsraad #G84 die kan meebeslissen over 10% van het Oostends budget.