Energieavond met Hermes Sanctorum

11 December 2011

Met de kernramp in Japan is de mythe rond de veiligheid ervan helemaal doorprikt. Maar kunnen we ook zonder kernenergie in België? Groen! nodigt je graag uit op een interessante energieavond. De avonden zelf bestaan uit twee grote luiken: een 'groene parlementair' en een 'powerdare'. In een eerste deel legt één van de Groen! parlementairen uit waarom kernenergie geen deel kan uitmaken van een duurzaam energiesysteem. Ook de alternatieven worden toegelicht. In een tweede deel kan je als bezoeker zelf 'uit kernenergie stappen' en overschakelen naar een groene leverancier met de hulp van de mensen van Wisselstroom. Je helpt het milieu en je bespaart 100 tot 300 euro per jaar.

In Oostende kwam Hermes Sanctorum er meer over vertellen...