Erfgoed en natuur kwijnen weg op de Oosteroeverduinen

20 Mei 2014

Erfgoed en natuur kwijnen weg op de Oosteroeverduinen

In juni 2011(¹) stelde de cvba Buitengoed, een Masterplan voor de Oosteroeverduinen voor. Dit document was zowat een consensus van de aanwezige actoren om op vlak van toerisme en natuur de Oosteroeverduinen te herinrichten en er voor te zorgen dat het erfgoed bewaard blijft. Het plan werd door Buitengoed van onder het stof gehaald en in een gepersonaliseerd kleedje gestoken, nadat het eerder al in 2009 werd voorgesteld door Bart Slabbinck.   Vandaag, bijna 6 jaar later is nog steeds niks concreets vast te stellen inzake natuurinrichting en behoud en onderhoud van het aanwezige maritieme & militaire erfgoed", zegt Groen Vlaams parlement-kandidaat Kristof Cornelis.

 

Wouter De Vriendt vult aan: "Hoewel het politieke verlengstuk binnen de stuurgroep zelf aanwezig is komt er maar geen schot in. In september 2012(²) zeggen politiek verantwoordelijken van de stuurgroep vanaf oktober 2012 ? na de gemeenteraadsverkiezingen - gestart zal worden. Maar er is tot op vandaag nog niets veranderd in de Oosteroeverduinen."

 

"Herita die zich na de handtekening van minister Bourgeois in 2012 ging ontfermen over het duinenbeheer en het militaire en maritieme erfgoed werd op Oosteroever nauwelijks opgemerkt. Ondertussen gaat het bijvoorbeeld met de Tommy-bunker sterk achteruit. Zo beginnen vochtproblemen zich meester te maken van de unieke tentoonstelling over de Ijslandvaart."

 

Ook Joke Schauvliege krijgt van Kristof Cornelis een veeg uit de pan: "Minister Schauvliege die geacht werd het natuurbeheer door Natuurpunt via Herita zo spoedig mogelijk te laten starten door de duinen als natuurreservaat te erkennen, heeft dit voor het grootste deel van de Oosteroeverduinen nog steeds niet gedaan. Nochtans liggen de Oosteroeverduinen binnen het habitatrichtlijn-gebied, en is een erkenning als natuurgebied nodig om met het duinenbeheer te kunnen starten.

Hier zijn de gevolgen stilaan dramatisch te noemen. De aanleg van de zoete en zoute depressies op de Halve Maan ontbreekt nog steeds, waardoor trekkende zangvogels er wegblijven. Door het uitblijven van natuurbeheer verdwijnen uit de Oosteroeverduinen ondertussen nog meer fauna en flora. Unieke en beschermde orchidee-soorten, de kuifhyacint, de blauwe zeedistel zijn aan het verdwijnen. Ook de in Vlaanderen bijna uitgestorven tengere distel, die hier en daar nog op Oosteroever aan te treffen is, wordt hier nu serieus bedreigd.

 

Wouter De Vriendt vraag zich af: "De aanleg van het glacis rond Fort Napoleon? Niks te zien. En terwijl men alles zomaar laat aanslepen komen er nieuwe ? soms absurde - eisen van de actoren bij. Wat te denken bijvoorbeeld van een stuurgroep-partner die nu opeens persé een weerstation wil gaan bouwen in beschermd duinengebied?"

 

"Er moet nu maar eens dringend werk gemaakt worden van de Oosteroeverduinen. De duinenstrook verkeer inmiddels in slechte staat. Er moeten dringend adequate maatregelen genomen worden, zowel op vlak van beheer, als op vlak van bescherming tegen de toenemende druk op de duinen door illegale recreatie en het toenemende toerisme.
We hoorden sinds 2008 al heel wat beloften, maar voorlopig is er nog niks veranderd. Het enige wat hier op Oosteroever effectief gebeurt is de afbraak van beeldbepalende gebouwen en het bouwen van dure appartementen.

Het illustreert nog maar eens dat men hier op Oosteroever enkel en alleen met vastgoed bezig is. Als natuur- en erfgoedliefhebber kun je hier enkel maar heel kwaad van worden", besluit Kristof Cornelis.

 

 

September 2008

http://www.vliz.be/projects/stardust2/imis.php?module=conference&confid=892

(¹) juni 2011

http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/algemeen/masterplan-oosteroever-voorgesteld-in-oostende/article-1195040192515.htm

(²) sept 2012

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120920_00303586

Masterplan Oosteroeverduinen:

http://issuu.com/comsa/docs/presentatie-oosteroeverduinen-oostende