Europese Commissie eist dat SDVO miljoenen euro onterechte subsidies voor duurzame visserij terugbetaalt

26 Februari 2015

Europese Commissie eist dat SDVO miljoenen euro onterechte subsidies voor duurzame visserij terugbetaalt

De  Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO)  heeft voor verschillende projecten (zoals bijvoorbeeld voor mosselkweek) subsidiegelden misbruikt. Dat oordeelt de Europese Commissie na een onderzoek dat officieel begon in maart 2011, maar al in 2008 werd ingeleid na een klacht van de bvba van twee Vlaamse gedupeerde vissers Reynaert-Versluys (zie bijlage). Binnen twee maanden (eind maart) moet de Belgische regering aan de Europese Commissie precies laten weten hoeveel euro overheidssteun de SDVO onterecht heeft gebruikt en hoe ze die onterecht betaalde subsidies gaat terugvorderen. Binnen vier maanden moet dat geld inclusief rente betaald zijn. Dat blijkt uit het bijgevoegde besluit van de Commissie. Het gaat met zekerheid om miljoenen euro.   Europees parlementslid Bart Staes (Groen) doet al vele jaren onderzoek in dit dossier en bracht het nieuws vandaag uit. Kamerlid en Oostends fractieleider Wouter De Vriendt (Groen) reageert tevreden: "Onder het mom van duurzame visserij, heeft dit "viskartel", dat sinds 2003 minstens 2 miljoen euro overheidsgeld per jaar krijgt toegestopt, de ontwikkeling van een écht duurzamere visserij getorpedeerd. En dat onder bescherming van de Oostendse haven en diverse toppolitici."

Het SDVO streek de voorbije jaren miljoenen overheidssteun op (naast de jaarlijkse dotatie ook nog Vlaamse en Europese projectsteun), onder meer voor de financiering van een mosselproject, een promotiecampagne voor Dagverse Vis en het zoeken naar nieuwe schelpdierbestanden. De Europese Commissie oordeelt nu dat deze projecten van commerciële, winstgevende aard zijn en dus geen staatssteun mochten krijgen.

Wouter De Vriendt: "SDVO werkt ondoorzichtig, publiceerde aanvankelijk geen jaarverslagen en weigerde verantwoording af te leggen. Het echte drama is dat de Vlaamse visserij naar de knoppen gaat omdat een kleine kring alleen maar aan zijn financieel eigenbelang denkt en met man en macht iedere grondige duurzame vernieuwing en reconversie in de zeevisserij tegenwerkte." Het meest schrijnende dossier is dat van het mosselproject Flanders Queen Mussel: waarbij het SDVO vele miljoenen investeerde om voor de Noordzeekust mosselen te kweken. Dit terwijl de bvba Reynaert-Versluys met hun Belgica-mosselproject daar ook al vele jaren mee bezig was en er behoorlijk in geïnvesteerd had. "Dit was pure concurrentievervalsing en de Haven Oostende was betrokken partij gezien zij de gereserveerde zones voor SDVO uitbaten. We doeken het SDVO best op en vervangen het door een nieuwe instelling, waarin onafhankelijke wetenschappers van bijvoorbeeld het VLIZ en ILVO participeren", aldus De Vriendt.

BIJLAGEN:
decision_c-2015-321_final_nl.pdf