Extra initiatieven daklozenopvang zijn nodig

09 April 2013

De zitbanken uit het station in Oostende werden verwijderd om daklozen weg te jagen, blijkbaar na klachten van enkele reizigers. Groen is verontwaardigd en noemt deze maatregel hypocriet. "Het is niet door onze ogen te sluiten voor de daklozen dat het probleem ophoudt te bestaan", zegt fractieleider Wouter De Vriendt (Groen). "In tijden van barre koude zijn net méér inspanningen nodig, niet meer. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen, zowel de lokale overheid als de NMBS."  Groen vraagt aan het stadsbestuur om werk te maken van een permanente daklozenopvang in Oostende, ook als de lente aanbreekt. "Wie dakloos is in de lente of de zomer, heeft evenveel behoefte aan een bed, bad en brood. In een centrumstad met veel armoede zoals Oostende is een eerstelijn daklozenopvang evident. Begeleiding in tweede lijn kan dan bovenlokaal georganiseerd worden ", vindt De Vriendt.  De weigering van het stadsbestuur en OCMW Oostende om een permanente daklozenopvang te organiseren noemt Groen "asociaal". Wouter De Vriendt zal in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ook minister Jean-Pascal Labille (PS), bevoegd voor NMBS, ondervragen.