Geen advies gevraagd aan Cultuurraad over aankoop kunstwerk "Vuurtorens"

30 Augustus 2014

Geen advies gevraagd aan Cultuurraad over aankoop kunstwerk

Het schepencollege besliste op 27 december 2011 om de overheidsopdracht de levering en plaatsing van een kunstwerk met als titel "Vuurtorens" te gunnen aan de heer Jacky De Maeyer. Via het stedelijk infoblad moest de cultuurraad vernemen dat Oostende het kunstwerk had aangekocht van de bekende Oostendse kunstenaar Jacky De Maeyer voor 233.000 euro. Ik wil het stadsbestuur eraan herinneren dat het dat er bij decreet bepaald is dat er een advies moet zijn van de cultuurraad vooraleer een kunstwerk aangekocht wordt. Dat is in dit dossier  niet gebeurd. De cultuurraad schreef daarop in 2012 een pittige brief schreef naar het stadsbestuur  stad en kreeg daarop het volgende antwoord van toenmalig cultuurschepen Nancy Bourgoignie (SP.A): 'Toen het dossier in het schepencollege kwam, heb ik er niet op gelet dat de cultuurraad nog geen advies had gegeven. Ook in de gemeenteraad werd het unaniem goedgekeurd. De cultuurraad zal alsnog alle informatie krijgen over het kunstwerk.' Ik heb gesproken met de Cultuurraad en ik heb het volgende antwoord gekregen : "Er is er nooit advies gevraagd omtrent vermeld kunstwerk. Wij weten ook niet hoe het eruitziet. De Cultuurraad heeft dus ook geen standpunt ingenomen. In  2011 bij de plaatsing van de Rock Strangers werd een negatief advies van de cultuurraad zowel over de prijs van het kunstwerk als over de plaats genegeerd. Hier werd er geen advies gevraagd nog informatie gegeven. Wij zijnn niet akkoord met deze werkwijze en vragen ons af wat de bedoeling hiervan is. De Cultuurraad is een officieel adviesorgaan en bij aankopen en plaatsing van een kunstwerk van dergelijke omvang en prijskaartje zouden wij graag zien dat de cultuurraad haar werk kan doen. En voor alle duidelijkheid ik spreek mij hier niet uit over het kunstwerk zelf , maar over de manier van werken." Wouter De Vriendt heeft u in de raadscommissie gevraagd om op te zoeken of er ondertussen een advies werd gevraagd. U ging de informatie bezorgen voor de gemeenteraad, maar dat is niet gebeurd. Volgens de Cultuurraad werd geen advies gevraagd, toen niet bij de aankoop en nu niet.

Waarom werd geen advies gevraagd en is het stadsbestuur van plan om dat voortaan bij elke aankoop van een kunstwerk wél te doen, zoals bij decreet wordt bepaald?

Sofie Cloet
Gemeenteraadslid

 

Tussenkomst op agendapunt 19, gemeenteraad 29-08-2014.